Digitalisering

Därför ville Telia bli först i världen med 4g

Telia Soneras svenska mobilkunder ligger 18 månader före i mobildataanvändning. –Det försprånget ville vi utnyttja, säger Lars Klasson, teknikchef på Telia Sonera.

Publicerad

För två år sedan när Lars Klasson träffade andra mobiloperatörer insåg han hur stor skillnad det var.

Lars Klasson är teknikchef för Telia Soneras mobilitetstjänster i Norden, Baltikum och Spanien, som tillsammans har 17 miljoner mobilkunder, enligt den senaste officiella siffran från sista september 2009.

–Då förstod jag att våra kunder i Norden och Baltikum hade ett helt annat användarmönster än på andra ställen i världen, säger han.

Det handlade både om väsentligt högre trafikvolymer och penetration, alltså mobildataanvändare per invånare.

–Våra kunder var säkert 18 månader före exempelvis den amerikanska operatören AT&Ts abonnenter. Klart att vi ville försöka ta vara på det försprånget. Så därför hade vi mer bråttom att få igång 4g-nätet än andra, säger han.

-Vi vet också att hastighetsracet kommer fortsätta. På grund av större skärmar, mer minne, och allt mer krävande applikationer. Det går inte att stoppa.

Lars Klasson insåg 2008 att merparten av de stora inflytelserika operatörerna inte skulle pressa leverantörerna att tidigarelägga leveranserna av 4g-nät och 4g-modem. De hade inte lika bråttom.

- Vi hade inte tid att vänta på hela mobilbranschen, så vi bestämde oss för att försöka få fart på 4g-utvecklingen – trots vår litenhet - och ge branschen en knuff framåt. Vi är visserligen inte så stora, men rätt listiga, och kan ju det här med mobilitet efter 30 år.

–Så vi bestämde oss för att försöka blåsa på modemtillverkarna genom att säga: Våra kunder är redo för 4g-modemen nu. När kan vi få dem?

-Vi övervägde förstås om vi skulle gå direkt på 4g eller ta nästa steg med 3g, med mimoantenner och allt. Jag beslöt då att uppgradera och öka datahastigheten i 3g så långt som möjligt med programvara, men att stanna när det krävdes ny hårdvara. Där valde vi i stället att satsa på 4g, som är en mer framtidssäker investering som vi ser det.

Lars Klasson medger också att Telia dragit nytta av intresset från leverantörerna.

–Ja, det blir ju inte sämre av att få den stora uppmärksamheten från leverantörerna. Genom att vi var bland de första, så blir det ju prestige.