Innovation

Dags för årets första Noblepris

I dag offentliggörs vem eller vilka som får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, som är det första priset att tillkännages under ”Nobelveckan”.

Publicerad

Vem eller vilka som tilldelas det prestigefyllda priset i år är höljt i dunkel. Så klart.

Här kan du följa tillkännagivandet live från klockan 11.30, måndag 5 oktober. Nobelpriset i medicin eller fysiologi tillkännages från Karolinska institutet i Stockholm.

Vilka är tippade att få Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2020?

Det internationella analysföretaget Clarivate tror dock att Pamela Bjorkman och Jack Strominger, båda USA, har god chans att kamma hem priset. Detta tack vare deras karakterisering av det så kallade histokompatibilitetskomplexet, förkortat MHC.

Det är dels ett område av gener på arvsmassan, dels de proteiner som dessa gener kodar för och som har en avgörande betydelse för hur vårt immunförsvar reagerar på kroppsfrämmande substanser, så kallade antigener.

Detta har, i sin tur, haft mycket stor betydelse för exempelvis transplantationskirurgin och utvecklingen av nya vacciner.

Clarivate baserar gissningarna på hur många citeringar i vetenskapliga tidskrifter olika forskare har. Ju fler citeringar, desto högre chans att belönas med ”prisernas pris”.

Precis som Clarivate listar den amerikanska läkarorganisationen APS (American Physiological Society) flera möjliga pristagare. Ett av organisationens tips är Charles Rice och Ralf Bartenschlager, även de USA, för deras arbete kring hepatit C, något som resulterat i att denna sjukdom i dag går att bota.

Förra årets pristagare

Förra årets Nobelpris i fysiologi eller medicin gick till de amerikanska läkarna William G Kaelin Jr och Gregg L Semenza och britten Sir Peter J Ratcliffe, för deras forskning om hur celler känner av och anpassar sig till halten av syre.

Deras upptäckter beskriver ett molekylärt maskineri som reglerar geners aktivitet beroende på hur syrehalten varierar.

Forskningen ger exempelvis en viss förklaring till hur ämnesomsättningen fungerar och hur celler anpassar sig på hög höjd, där syretillgången är lägre.