Bygg

Byggbranschen: 35 kilowattimmar som energikrav är orimligt

Boverket föreslår skärpta energikrav för nya byggnader. Men branschföreträdare är skeptiska.

Publicerad

EU har bestämt att alla nya byggnader från och med år 2021 ska vara nära noll energi-byggnader. Men vad det egentligen ska betyda i form av energimängd får varje medlemsstat avgöra.

Boverket föreslog nyligen en nivå som innebär att lokaler i Stockholm inte får använda mer än 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år. För flerbostadshus gäller 55 och för småhus 80.

Under torsdagen presenterades förslaget för branschföreträdare på ett seminarium i Stockholm.

Per Holm på allmännyttans branschorganisation Sabo tycker att det är svårt att ta ställning till om Boverket har lagt sig på rätt nivåer.

- Jag vet inte om det är en bra nivå. Facit får vi först efter 2025, säger han.

Kommer förslaget att driva kostnader?

- I dag skulle det driva på, men hur det är 2021 har jag ingen aning om.

Han efterlyser uppföljning av energieffektiva hus, eftersom det har förekommit rapporter att en del lågenergihus inte lever upp till den energiprestanda de har projekterats för.

För eluppvärmda småhus föreslår Boverket att det framtida energikravet ska ligga på 35 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det tycker Stefan Eklund på småhusbyggaren Myresjöhus är en för stor skärpning. I dagsläget producerar Myresjöhus småhus som ligger mellan 35 och 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år i den södra klimatzonen.

- Om kravet är 35 måste vi jobba mot 25 för att säkerställa att vi klarar 35 när vi är färdiga. Och 25 kilowattimmar är varmvattenförbrukningen, sedan blir det inget kvar till uppvärmning, säger han.

Om det är tekniskt omöjligt att nå nivån i dag, hur tror du det ser ut år 2021?

- Jag tror att det är omöjligt då också eftersom varmvattenförbrukningen bara ökar, säger Stefan Eklund.

Han tycker att det behövs ett bättre underlag innan nivån för de framtida energikraven kan läggas fast och påpekar att flera lågenergihus inte når upp till sin projekterade energiprestanda i dagsläget.

- Det känns inte bra att man drar till med en skärpning när det finns de som inte klarar kraven i dag, säger han.

Boverkets förslag har skickats på remiss. Svaren ska lämnas före september.