Innovation

Bakterier fixar betongsprickor

En ny metod att laga sprickor i betong med hjälp av bakterier. Det är en av 75 utvecklingsprojekt som får finansiering av Vinnova.

Publicerad

Statliga Vinnova fick in 409 ansökningar till höstens omgång av Forska & Väx, ett program som stöder innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Nu har 75 projekt i små och medelstora bolag valts ut. Däribland en ny metod där bakterier används för att laga betongsprickor, en automatisk batteridriven flygplanstvätt och miljövänlig träimpregnering baserad på kisel.

Totalt delar de 75 projektet på 90 miljoner kronor.

Northcone Dalarnas län, 991 000 kr, Kostnadseffektiv tillverkning av miljövänliga och eftergivliga belysningsstolpar i lackad plåt för reducerad miljöpåverkan och ökad krocksäkerhet.

Svenska Aerogel, Gävleborgs län, 2 787 000 kr, Uppskalad kostnadseffektiv tillverkningsprocess för nanoporöst material.

Quick Search Sweden, Hallands län, 500 000 kr, System för medarbetarundersökningar utformat med spelifiering och moderna spelteorier.

Swedish Adrenaline, Hallands län, 190 000 kr, Radarsensor för mätning av vitala livsfunktioner.

Bryne, Kronobergs län, 500 000 kr, Metod för friformstillverkning av metalliska filmer.

Norrhults Stålgjuteri , Kronobergs län, 471 000 kr, Förstudie av princip för effektiviserad tillverkning av stålgjutgods med samtidigt högre kvalitet.

Alligator Bioscience, Skåne län, 2 066 150 kr, En ny teknologi som lägger grunden för utveckling av läkemedel som kan bota cancer.

Bioprocess Control Sweden, Skåne län, 2 351 625 kr, Smarta datanätverk för optimering av biogasanläggningar.

Indienz, Skåne län, 345 000 kr, Bakterier fixar betongsprickor.

Red Glead Discovery, Skåne län, 346 350 kr, Ny metod för kiral analys av aminosyror som kan säkerställa kvalitet av peptidbaserade läkemedel.

Spectronic Medical, Skåne län, 2 300 000 kr, Effektivare cancerbehandling med mindre biverkningar genom MR-baserad stråldosplanering.

Strain Labs, Skåne län, 500 000 kr, ”Intelligenta” skruvförband, med integrerad uppkoppling mot sakernas internet, för övervakning i säkerhetskritiska applikationer.

Alfrek, Stockholms län, 500 000 kr, System som hjälper forskare i att ompaketera forskningsresultat till lösningar, för större tillgänglighet och enklare nyttiggörande.

Bambuser, Stockholms län, 680 000 kr, Ett moln-baserat verktyg där redaktörer kan hantera och publicera multimedia.

Brunkeberg Systems, Stockholms län, 600 000 kr, Innovativa glasfasader för renovering och nybyggnation av skyskrapor.

Cascade Drives, Stockholms län, 500 000 kr, Förstudie gällande elektromekanisk cylinder för integration i truckar och containerlyftar.

Effective Sourcing Effso , Stockholms län, 2 005 000 kr, Unika mjukvarumoduler med avancerade funktioner, för stora mängder inköpsdata för en internationell marknad.

EnginZyme, Stockholms län, 380 000 kr, Enzymkatalys för tillverkning av antivirala läkemedel.

Exponential, Stockholms län, 500 000 kr, Utveckling av ett digitalt spel för barn med kroniska diagnoser genom vilket de kan lära om sin hälsa och skapa bättre vanor för livet.

FundedByMe, Stockholms län, 1 500 000 kr, Utveckling av metod för crowd-lending, som komplement för finansiering av små och medelstora bolag.

Glionova, Stockholms län, 4 950 000 kr, Utveckling av nytt läkemedel som angriper en nyupptäckt svaghet i glioblastomtumörer och därigenom specifikt och effektivt dödar cancercellerna.

Gynius, Stockholms län, 1 510 000 kr, Utveckling av en mobilapplikation som möjliggör för säker och molnbaserad dokumentation av gynekologiska undersökningar och utredningar sexuella övergrepp.

Hexicon, Stockholms län, 2 716 393 kr, Utveckling av flytande vindkraft som ny industrigren och storskaligt energialternativ.

i2G Invent, Stockholms län, 422 000 kr, Sensor för rapportering av oönskade händelser under säkerhetsrelaterade fordon.

Ignitia, Stockholms län, 2 560 686 kr. Meteorologiskt beslutsstödsystem med hög precision för väderberoende verksamheter i Västafrika.

Influence, Stockholms län, 494 521 kr. Verktyg för att diagnostisera kunskapsintegration och innovationsförmåga i möten och grupper.

Innometrics, Stockholms län, 3 333 333 kr. Prognosverktyg för kundbeteenden med förbättrad kommunikation mot konsumenter och minskat spill i logistikkedjan.

Intelleqt Information Technologies Sthlm Sweden, Stockholms län, 500 000 kr. Automatiserat stöd för ackreditering av handelshögskolor och universitet.

JonDeTech Sensors, Stockholms län, 1 500 000 kr. Kostnadseffektiv miniatyriserad IR-sensor för beröringsfri registrering av närvaro, rörelse, värmeflöden och överhettning.

Leanathome by Jarlsdotter, Stockholms län, 485 000 kr. En app och visualiseringstavlor för hållbara hem.

Mimerse , Stockholms län, 500 000 kr. Programvara för behandling av fobier genom exponeringsterapi i virtuella verkligheter.

Mofe, Stockholms län, 280 280 kr. CRM-verktyg för arbetssökande med hjälp av spelifiering för stöd och ökad kontroll.

Nordic Ground Support Equipment, Stockholms län, 2 389 000 kr. Automatisk batteridriven flygplanstvätt.

Northlab Photonics, Stockholms län, 958 000 kr. Förenklad process för att göra optisk fiber ljuskänslig vid tillverkning av sensorer.

Onelab, Stockholms län, 498 100 kr. Ger patienter och läkare möjligheten att tillsammans följa hälsovärden över tid med hjälp av smart digital teknik.

Orexplore, Stockholms län, 1 970 240 kr. Innovativ detektorteknik för mineralanalys.

PrimeKey Solutions, Stockholms län, 2 360 000 kr. Integrerad och utökad säkerhet för affärskritiska applikationer.

Qwaya, Stockholms län, 3 213 252 kr. Dynamisk data-mining av annonsdata ur oka?nda ka?llor.

Smarteq Wireless, Stockholms län, 500 000 kr. Nästa generations multifunktionsantenn för buss.

Spontano, Stockholms län, 486 500 kr. Mobil lösning för att göra spontana evenemangsbokningar både sociala och personliga.

Tankeapoteket, Stockholms län, 200 000 kr. Metod för gränsöverskridande konversationer som stimulerar till nya insikter, ökad förståelse och innovation i samhället.

Toborrow, Stockholms län, 500 000 kr. Utveckling av riskanalysverktyg för små och medelstora företag, för att förenkla tillgången till lånefinansiering.

Toxcode, Stockholms län, 500 000 kr. Utveckling av ett deep sequencing-baserat stamcellstest för substanser, såsom läkemedel och miljökemikalier, för att med hjälp av mönsterigenkänning identifiera effekter under fosterutvecklingen och i självläkningsprocesser.

Volumental, Stockholms län, 1 000 000 kr, Lösning för 3D scanning av fötter för kundanpassning i massiva volymer.

Alron Chemical Co, Södermanlands län, 1 090 677 kr. Kraftfull miljöprofilerad desinficering för minskad smittspridning och sanering.

Front RK , Södermanlands län, 1 395 000 kr. Unikt integrerat fasad- och ventilationssystem för energirenovering av miljonprogramsområdet.

Vingfundament Terrawing, Södermanlands län, 415 000 kr. Nytt fundament till kontaktledning, järnväg.

Beactica , Uppsala län , 3 031 547 kr, Nya epigenetiska läkemedel mot cancer.

Emplicure , Uppsala län, 500 000 kr, Utveckling och utvärdering av ett innovativt plåster bestående av mikronålar avsedd att ge förbättrad smärtlindring till barn med en effektprofil anpassad för mindre kirurgiska ingrepp.

Icell Science, Uppsala län, 500 000 kr. Kurativ behandling som tillåter organ transplantation utan bruk av systemisk immunsuppression.

Consultec System, Västerbottens län, 1 325 000 kr, Beräkningsbaserad kontroll av trappors hållfasthet och funktion med inbyggd anpassning till EU-normer.

Creative Optimization Sweden, Västerbottens län, 800 000 kr. En plattform för planering och optimering av virkesbyten mellan skogsföretag.

Humanice, Västerbottens län, 380 000 kr. Förvaringsanordning för kontaminerat material, som radikalt minskar risken för brandmän att drabbas av yrkesrelaterade sjukdomar till följd av exponeringen av främmande ämnen från bränder.

Zordix, Västerbottens län, 1 000 000 kr. En interaktiv läromiljö för säkerhet i gruvor som ökar motivation och förbättrar attityder kring säkerhet.

ScorX, Västernorrlands län, 995 000 kr. Den digitala plattformen för hantering av noter inom hela den utövande musiksektorn även internationellt.

Avure Technologies , Västmanlands län, 200 000 kr, Varmformning av titan.

Mostphotos, Västmanlands län, 880 500 kr. Automatisk granskning, kategorisering och beskrivning för kommersiella bilder.

Proactive Health Partner, Västmanlands län, 2 701 000 kr. Ett unikt verktyg för arbetsgivare och chefer att driva ett lönsamt arbete inom personalhälsa och friskvård.

1928diagnostics, Västra Götalands län, 1 565 000 kr. Utveckling av en snabb och effektiv diagnostik av antibiotikaresistenta bakterieinfektioner.

Bakels Aromatic, Västra Götalands län, 3 195 000 kr. En pumpbar monoglyceridbaserad alfa-gel för den globala exportmarknaden inom industriell bakning.

Findwise, Västra Götalands län, 1 298 850 kr. Dialogverktyg för ‘människa-till-människa’ interaktion mellan person och sökmotor med förbättrat informationsflöde genom multimodal kommunikation.

Hot Disk, Västra Götalands län, 1 356 000 kr. Metod för mätning av värmetransportegenskaper hos nano strukturerade tunna skikt i halvledarkomponenter.

Jansson & Norin, Västra Götalands län, 185 500 kr. Förstudie för ett nytt digitalt format för juridiska avtal som är globalt och digitalt hanterbart.

Metapic Sweden, Västra Götalands län, 496 000 kr. Plattform för bloggare att skapa relevanta och direktlänkade tips till e-handlare som gagnar alla i kedjan.

Monocl, Västra Götalands län, 2 700 000 kr. Utveckling ett banbrytande analytics-verktyg som låter användaren hitta och utvärdera relevanta experter och opinionsledare inom Life Science-industrin och därigenom lägga grunden för långsiktiga affärsrelationer med dessa individer.

Nordic Medcom, Västra Götalands län, 263 500 kr. Projektet kommer att undersöka och verifiera de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för ett nytt koncept för säker och patientvänlig dialys.

Omnisys Instruments, Västra Götalands län, 1 935 000 kr. Mottagare för storskaligt kluster av radioteleskop.

Redoxis, Lund, Västra Götalands län, 878 858 kr. Ny modell för utvärdering av SLE som leder till lägre utvecklingskostnad och förkortat tid för djur analyser av ny behandling.

Revibe Energy, Västra Götalands län, 260 000 kr. Teknik för att med högre verkningsgrad tillvarata energi från industriella vibrationer.

Sioo Woodprotection, Västra Götalands län, 2 000 000 kr. Kiselbaserad träimpregnering – ett miljömässigt sunt och hållbart träskydd.

Swedish Oat Fiber, Västra Götalands län, 292 000 kr. Olja från svensk havre bidrar till hållbar och hälsosammare choklad.

Xvivo Perfusion, Västra Götalands län, 343 000 kr. Förstudien syftar till att utvärdera möjligheten att behandla lungcancer genom lokal behandling med en ny metod, in vivo lung perfusion.

Yolean, Västra Götalands län, 500 000 kr. Utveckla affärsmodeller och programvara för integrerad kunskapsutveckling baserad på Toyotas Checksheets filosofi.

Impact Coatings, Östergötlands län , 3 130 000 kr. Nästa generations beläggningar för användning i bränsleceller inom fordonsindustrin.

Invisense, Östergötlands län, 500 000 kr. Revolutionerande fuktmätning för bygg- och fastighetsbranschen.

Gilla Ny Teknik på Facebook