Populärteknik

Även Mars kan få en ring

Marsmånen Phobos som dras mot planeten kan på sikt smulas sönder och bilda en ring runt Mars. Foto: Berkeley University & Nasa
Marsmånen Phobos som dras mot planeten kan på sikt smulas sönder och bilda en ring runt Mars. Foto: Berkeley University & Nasa

En av Mars månar kommer att falla sönder och kan då bilda en ring runt planeten.

Publicerad

Marsmånen Phobos är en av bara två månar i solsystemet som dras in mot sin planet. Närmare bestämt med ett par centimeter per år.

Den andra är Neptunus största måne Triton medan övriga månar runt planeterna fjärmar sig från sina värdar.

Ett möjligt resultat av en infallande måne är att den till slut kraschlandar och skapar stora kratrar. Men nu har forskare vid University of California Berkeley räknat ut att Phobos istället för att möta detta öde kan formas till en ring runt Mars, liknande dem som finns runt Saturnus, Jupiter, Uranus och Neptunus, skriver universitetet.

Anledningen är att Phobos delvis är sönderbruten med fullt av håligheter, grus och stenskärvor som kommer att slitas loss gradvis och till slut formas till en ring runt Mars.

Men det kommer att dröja 10 – 20 miljoner år innan det är fullbordat och ringen kommer att bestå i mellan en miljon år och 100 miljoner år, enligt universitetet.

Gruset och dammet som bygger upp den förmodade ringen reflekterar inte speciellt mycket solljus vilket gör att den inte kommer att synas från jorden. Men reflektionerna kan ändå räcka till för att göra Mars lite ljusare när den betraktas från jorden. Möjligtvis kan även ringens skugga på Mars synas från ett teleskop på jorden.