Populärteknik

Asteroider drogs inåt när planeter bildades

Illustration av asteroidbälte runt en stjärna. Foto: Nasa
Illustration av asteroidbälte runt en stjärna. Foto: Nasa

Forskare har bevisat att en del asteroider i vårt inre solsystem ursprungligen uppstod långt ut för omkring 4,6 miljarder år sedan.

Publicerad

Asteroiderna transporterades inåt till följd av förändringar i gravitationen när Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus bildades.

Mellan planeterna Mars och Jupiter ligger tiotusentals asteroider i ett ringformat bälte runt solen. Men teoretiska modeller har visat att en del av dessa asteroider troligen inte alls har bildats där. Och nu har ett internationellt forskarlag genom att analysera meteoriter, som är en del av asteroider, kunnat visa att det stämmer.

Analyserat karbonatmineral

– Vi fann att en del asteroider som i dag befinner sig i asteroidbältet i det inre solsystemet faktiskt bildades i utkanten av solsystemet bortom Jupiters omloppsbana för 4,6 miljarder år sedan, säger Paula Lindgren vid geologiska institutionen i Lund, en av forskarna bakom studien.

Genom att analysera meteoriternas karbonatmineral har forskarna kommit fram till att kolinnehållet tycks komma från koldioxid i fast form, det vill säga torr is, hos asteroiderna.

Forskarna har därefter beräknat mängden torr is hos moderkroppen, vilket visar att asteroiden bildats under förhållanden som rådde i det yttre solsystemet.

Så kan asteroiderna ha förflyttats

Enligt de teoretiska beräkningar som gjorts har asteroiderna sedan transporterats inåt i solsystemet till sin nuvarande position till följd av de förändringar i gravitationen som inträffade när de jättelika gasplaneterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus bildades.

– Våra resultat från de här meteoritstudierna kan hjälpa till att fastställa de teoretiska modeller som finns av solsystemets utveckling, säger Paula Lindgren.

Den aktuella studien publiceras i tidskriften Nature Astronomy.