Samhälle

Amerikansk rymdmilitär ska vara på plats 2020

Planen för rymdstyrkan i USA är att en sjätte gren ska vara på plats redan 2020 och ett nytt så kallat rymdbefäl tillsättas i slutet av detta år.

Publicerad

En ny sjätte gren av det amerikanska försvaret kommer att verka i rymden. Det sade vice president Mike Pence under ett möte vid Pentagon på torsdagen – och den amerikanska så kallade rymdstyrkan ska vara på plats redan 2020.

– USA:s allra modigaste och bästa kommer att bli kallade att avskräcka och bekämpa en ny generation av hot mot vårt folk och vår nation, säger vicepresident Mike Pence.

Pentagons nuvarande militärstyrka består av flottan, kustbevakningen, marinkåren, armén och flygvapnet. Planen är att en sjätte gren ska vara på plats redan 2020 och ett nytt så kallat rymdbefäl tillsättas i slutet av detta år.

Anledningen är bland annat att Kina och Ryssland ökar sina aktiviteter i rymden, varpå USA måste vara snabb med att hävda sin plats, enligt Pence.

– Kina och Ryssland utför sofistikerade rymdaktiviteter som möjliggör för dem att manövrera deras satelliter i nära anslutning till våra. Det har skapat ett nytt hot mot vårt rymdsystem.

Men först måste kongressen ge sitt godkännande, och den storskaliga upprustningen har mötts av viss skepticism. Såväl ledamöter som tjänstemän inom försvaret menar att projektet är onödigt samt skapar onödiga kostnader och byråkrati.

Vissa lyfter fram att USA skrivit under 1967 års rymdfördrag som förbjuder massförstörelsevapen i rymden _ och som bara ger tillgång till månen och andra himlakroppar för fredligt syfte.