Innovation

Allt mindre pengar till rymdforskning

Staten minskar sina satsningar på forskning och utveckling. Hårdast drabbas rymdforskningen. Det visar en ny rapport från SCB.

Publicerad

De statliga anslagen till FoU blir i år cirka 900 miljoner kronor mindre än förra året. Det visar en färsk rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB går varje år igenom statsbudgeten för att räkna fram hur stor del av anslagen som går till FoU.

I år går totalt 29 miljarder kronor till forskning och utveckling vilket motsvarar 3,6 procent av statens totala anslag.

Minskningen jämfört med 2010 förklaras delvis av att vissa anslag oklassificerats och inte längre räknas som FoU.

Av den verkliga minskningen står forskning och utveckling inom rymd för huvuddelen.

Anslagen till rymdforskning har till exempel minskat med 104 miljoner i år jämfört med förra året.

Även energiområdet backar med 35 miljoner kronor.

Det finns också områden som ökar sin FoU. Det gäller till exempel universitet och högskolor samt Vetenskapsrådet. Även FoU-medlen till försvaret, som tidigare år minskat, ökar i år marginellt med cirka 15 miljoner kronor enligt SCBs beräkningar.

Som andel av BNP motsvarar den statliga FoUn i år 0,84 procent. Som jämförelse satsar Finland 1,09 procent och Norge 0,88 procent.

Här finns hela rapporten