Innovation

AI har upptäckt antibiotika som dödar resistenta bakterier

Världen kan ha fått ett nytt verktyg mot antibiotikaresistenta bakterier. Forskare i USA har använt artificiell intelligens (AI) för att upptäcka en ny typ av antibiotika.

Publicerad

Att bakterier får allt större motståndskraft mot antibiotika är ett stort hot mot människors hälsa, enligt Världshälsoorganisationen. Omkring 700 000 människor beräknas dö varje år på grund av denna resistens. Och den siffran väntas ha stigit till tio miljoner per år 2050 om inget görs, enligt FN-organet.

Nu kan forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha gjort ett viktigt genombrott i kampen mot antibiotikaresistens, rapporterar flera medier.

Genom att använda en avancerad algoritm med maskininlärning för att analysera kemiska sammansättningar som kan bekämpa infektioner har forskarna hittat en ny typ av antibiotika.

Effektivt mot flera bakterier

– Jag tror att det här är ett av de mer kraftfulla antibiotika som hittills har upptäckts säger James Collins, professor vid MIT, enligt BBC.

Fyndet har varit effektivt mot flera bakterier som varit antibiotikaresistenta. Forskarna kallar den nya typen av antibiotika för halicin efter Hal, den artificiella intelligensen i den klassiska filmen "År 2001 – ett rymdäventyr".

Resultatet av studien har publicerats i tidskriften Cell.

Fakta / Antibiotikaresistens

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Ett exempel på antibiotika är penicillin.

Överanvändning av antibiotika har dock lett till att vissa bakterier har blivit resistenta, motståndskraftiga. Resistensen har blivit ett stort problem i många länder.

Risken för att resistens uppkommer minskar om antibiotikan inte används i onödan, samt om bakterierna inte utsätts för alltför låga eller kortvariga doser.

För en frisk person är det oftast inte farligt att smittas av en resistent bakterie. Det kan dock vara livshotande för någon som är allvarligt sjuk eller har opererats.

Enligt en rapport från FN-organet WHO i fjol beräknas minst 700 000 människor varje år dö på grund av antimikrobiell resistens, det vill säga infektioner orsakade av läkemedelsresistenta bakterier, parasiter, virus eller svampar. Enligt prognosen kommer antalet till 2050 vara uppe i tio miljoner dödsfall per år.

Källor: Nationalencyklopedin, Vårdguiden och WHO