Karriär

Vinnmer främjar kvinnliga forskare

Miljonerna regnar över kvinnliga forskare. – Ett väldigt uppskattat program, som tyvärr behövs, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova, som just har delat ut 67 miljoner kronor till 26 disputerade kvinnor.

Publicerad

Forskarna har doktorerat inom områden där det behövs könsutjämning. Det gäller oftast den tekniska delen av akademin, där det saknas kvinnor. Nu får de halva lönen i tre år i någon fantastisk ledande forskarmiljö. Den andra halva står hemmaorganisationen för. Det här är Vinnovas sätt att göra något åt de strukturer som gör att kvinnor utestängs från ledande positioner.

– Glastaket är ännu tjockare inom den akademiska världen än i näringslivet, säger Charlotte Brogren, teknologie doktor i kemiteknik, som varit såväl forskningschef som utvecklingschef på ABB innan hon tog över på Vinnova.

Sammanlagt en halv miljard kronor har delats ut till skickliga kvinnliga forskare de senaste fem åren i programmet Vinnmer.

– Man kan inte bara säga att det ska vara fler kvinnor i toppen, som myndighet måste man våga fatta beslut. Genom att skapa utrymme för dem att meritera sig, får man fler kvinnor att välja på till toppositionerna, de behöver inte kvoteras in, med allt vad det innebär, säger Charlotte Brogren.

Varför är det viktigt med jämställdhet?

– Mångfald är väldigt viktigt för att den kreativa organisationen ska kunna fatta välgrundade beslut. Genus är en rätt stor aspekt av mångfald.

Vinnmer-programmet handlar också om att öka rörligheten inom och mellan näringslivet och den akademiska världen, liksom mellan Sverige och utlandet.

– Vi har fått väldigt stor respons för vad vi gör. I andra länder är man imponerade av att vi i Sverige har kommit på att sätt att öronmärka pengar till jämställdhet, utan att öronmärka pengar till kvinnor, säger Erik Litborn förnöjt. Han som rattar Vinnmer liksom uppföljaren Mobility for Growth, där utlysningarna kommer till våren.

För forskarna, som väljs ut av en internationell bedömningsgrupp, innebär Vinnmer ochså att de begåvas med ett värdefullt nätverk och att omvärlden får upp ögonen för dem.

– Uppmärksamheten är nästan ännu viktigare än pengarna, säger Erik Litborn.

Är det ingen som tycker illa vara att det är speciella jämställdhetspengar?

– Nej, det är stenhård konkurrens på den här nivån.