Karriär

Trygga jobb ett måste för att säkra rekrytering

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer.
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer.
Li Ljungberg, Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Li Ljungberg, Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen

Företagen måste svara upp till kraven på trygghet och möjlighet till balans i livet om de vill säkra sin rekrytering, säger Sveriges Ingenjörer. Arbetsgivarna Teknikföretagen menar att de gör det.

Publicerad

- Undersökningen av ungdomar i Tekniksprånget är jätteintressant, inte minst för att det är hälften unga kvinnor som har svarat. Prioriteringen av trygghet är en trend som går igen i andra studier, bland annat från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, och undersökningsföretaget Kairos Future. Det är blivande ingenjörer som uttrycker detta. Det kommer direkt från en ungdomsgeneration, och bör vara ett memento för våra företag, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Kraven på trygghet, tydliga villkor och kända spelregler på arbetsplatsen har påverkat Sveriges Ingenjörer som intagit en hållning med ett kompromisslöst försvar av las, lagen om anställningsskydd. Nyligen ledde detta till att arbetsgivarparten Svenskt Näringsliv avslutade förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal med PTK.

- Den här undersökningen stärkte vår hållning i den frågan, säger Peter Larsson.

På arbetsgivarsidan resonerar man lite annorlunda:

- Att ungdomar prioriterar trygghet i anställningen och balans i livet är en bild vi känner igen från våra egna undersökningar. Att i en orolig omvärld blir det viktigt med trygga värden. De faktorerna brukar komma upp, men det brukar också komma högt att man vill jobba med något man finner intressant och att man vill trivas och ha socialt på jobbet, säger Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Vad kan ni som arbetsgivarorganisation göra för att ungdomar ska få trygga jobb i framtiden?

- Det är främst våra medlemsföretag som jobbar med att göra sig attraktiva som arbetsgivare. Våra medlemsföretag har drygt 300 000 anställda och jag tror att de flesta av dessa anställda upplever att de har en trygg och bra anställning. Om det finns en upplevelse hos dessa 18-19-åringar av otrygghet och svårigheter kommer den inte främst från våra medlemsföretag, säger Hanna Alsén, biträdande förbundsdirektör på Teknikföretagen.

Men när era medlemsföretag säger att de har behov av kompetensväxling och vill göra sig av med alla som är äldre än 35 år?

- Frågan innehåller en överdrift, så gör inte företagen, men de måste göra avvägningar hela tiden, med faktorer som läget på marknaden, den internationella konkurrensen och behovet av flexibilitet. Upplevelsen av trygghet är också speciell. I Danmark är de anställdas upplevelse av trygghet mycket större än i Sverige, fast de inte har ett lika starkt lagstadgat anställningsskydd, säger Hanna Alsén.

Gilla Ny Teknik på Facebook