Karriär

Stressexpertens 10-stegsmetod för utmattade

”Vi kan lugna de flesta patienterna med att de störda kognitiva funktionerna kommer tillbaka”. Det säger Aleksander Perski på Stressmottagningen, som med sin metod hjälper utmattningssjuka att kunna återgå till ett aktivt liv.

Publicerad

Ju längre tid man har varit sjuk, desto längre tid tar det att bli återställd, säger Aleksander Perski, stressforskare och grundare av Stressmottagningen i Stockholm.

De flesta patienterna återgår till arbete.

– Resultatet blir ännu bättre om de kommer till oss direkt, utan en lång sjukskrivning först, säger Aleksander Perski.

Stressmottagningen i Stockholm är pionjären när det gäller behandling av utmattningssyndrom.

Det som började som ett forskningsprojekt för femton år sedan är numera en rehabiliteringsmetod, som har fått många efterföljare i landet. Aleksander Perski beskiver den i sin bok Ur balans:

1. Noggrann medicinsk, psykologisk och psykosocial undersökning.

2. Behandling i grupp under tre månader. Hitta orsaker till stressammanbrottet genom att titta på sin egen och de andras stress.

3. Försiktigt prova alternativa beteenden och sätt att vara.

4. Stöd i att göra praktiska förändringar liksom att omformulera livsmål.

5. Avslappningsteknik. Patienterna i gruppen gör övningar i medicinsk qi gong parallellt med mötena.

6. Resonemang kring behov av individuell hjälp efter ett par veckors gruppbehandling.

7. Medicinska och/eller psykiatriska konsultationer, eventuell behandling med antidepressiva medel.

8. Individuell korttidsterapi med kognitiv eller psykodynamisk inriktning.

9. Kroppsinriktad behandling i form av massage, sjukgymnastik, andningsgymnastik.

10. Praktisk hjälp av kuratorer eller personalchefer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna återgå i arbete.

Behandlingen och rehabiliteringen kan ta upp till ett halvår. Men för många är det bara början. Både det centrala och det perifera nervsystemet kanske är allvarligt skadat av stressammanbrottet. Det tar betydligt längre tid med läkningen där än vid skador eller förändringar i andra vävnader, förklarar Aleksander Perski.

Få karriärnyheterna direkt till dig

Kroppen är byggd för att klara akut stress, men inte kronisk stress. Det kan leda till utmattningssyndrom, som är ett stressrelaterat hälsosammanbrott. Symtomen är både fysiska och psykiska.

  • Kognitiva problem. Långvarig stress kan tillfälligt förstöra kopplingarna mellan nervcellerna i hippocampus, den del av hjärnan där minnesintryck och orienteringen i tid/rum sitter.
  • Extrem trötthet och sömnproblem. Höga nivåer av stresshormonet kortisol även under natten på grund av oron för arbetslöshet eller för mycket jobb. Det kan leda till att man aldrig går ner i djupsömn, som behövs för att kroppen ska reparera sig.
  • Energilöshet.
  • Kroppsliga problem. Oförklarliga smärtstillstånd, hjärtklappning, pendlingar i blodtrycket, andningssvårigheter, magproblem, illamående, hudåkommor, muskelryckningar, domningar, ljudkänslighet, yrsel.
  • Psykiska reaktioner. Extrem känslosamhet, kort stubin, ångest, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att göra saker under tidspress.

Prenumerera på Ingenjörskarriärs kostnadsfria nyhetsbrev, som skickas varje måndag.