Karriär

Sjukskrivningarna bland unga ökar

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Visserligen drabbas unga i lägre grad än övriga åldersgrupper av sjukdom och olycksfall. Men ökningen av den psykiska ohälsan är snabbast bland unga, rapporterar Afa försäkring.

Publicerad

– Stressreaktioner ökar bland de unga men depressioner är vanligare, säger Anna Weigelt, chef för Afa försäkrings analysgrupp.

Med unga menar Afa försäkring samma som SCB, det vill säga 16 till 25-åringar. Att stressreaktioner är vanligare bland äldre och depressioner bland yngre är, enligt Anna Weigelt, en fråga om hur diagnosen sattes.

– Jag kan inte veta om de har fått rätt diagnos, säger hon.

Långa sjukfall bland unga fördelade på kön och sektor visar att psykiska sjudomar dominerar för kvinnor i privat sektor, 35 procent. På andra plats kommer sjukdomar i muskuloskeletala sjukdomar och på tredje plats "naturligt nog" sjukskrivningar i samband med graviditet och förlossning. Bilden för unga kvinnor i kommuner och landsting är densamma.

Medan unga män i privat sektor är sjukskrivna länge på grund av skador, förgiftningar och andra yttre orsaker, följt av muskuloskeletala sjukdomar och först på tredje plats kommer psykiska sjukdomar, 23 procent.

När det gäller allvarliga arbetsolyckor är risken lägre för unga män att drabbas, men en högre andel av de ungas skador leder till medicinsk invaliditet.

Annars är den vanligaste olyckstypen att bli utsatt för rån bland unga och då särskilt unga kvinnor. Näst vanligast är skärskador, vilket drabbar unga män i något större utsträckning än unga kvinnor.

– Skillnader mellan ungas och äldres olycksrisk kan bland annat förklaras med att unga i högre utsträckning än övriga anställda inom yrken med högre arbetsskaderisk. Men också att de har mindre erfarenhet och därför sämre medvetenhet om riskerna i yrket, säger Anna Weigelt.

Rapporten baseras på statistik från 8 874 allvarliga arbetsolyckor och 21 115 fall av långvarig sjukskrivning som drabbat unga 2007-2014, hämtad ur Afa försäkrings skadedatabas.

Prenumerera på Ingenjörskarriärs kostnadsfria nyhetsbrev!