Karriär

Sex tips: Så fattar du bättre beslut

Mona Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys.
Mona Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys.
Mona Riabacke. Foto: David Lagerlöf
Mona Riabacke. Foto: David Lagerlöf
Mona Riabacke. Foto: David Lagerlöf
Mona Riabacke. Foto: David Lagerlöf

Fatta inga viktiga beslut när du är trött eller hungrig. Var noga med att det är korrekt information du grundar beslutet på. Gör aktiva val. Mona Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys, tipsar om hur du kan fatta bättre beslut både på jobbet och privatlivet.

Publicerad

– Bästa beslutet är det där vi är så medvetna som möjligt om vad vi grundar det på. Att förstå hur människor fattar beslut är en kurs alla borde gå tidigt i livet eftersom vi hela tiden fattar beslut som får stor påverkan på våra liv och affärer, säger Mona Riabacke.

Ofta utvärderas beslut utifrån resultatet, trots att ett ogenomtänkt beslut mycket väl kan råka falla väl ut, och ett medvetet inte.

– I det långa loppet tjänar vi på att sträva efter medvetenhet och tydlighet inför oss själva – varför gör vi som vi gör?

Det är lätt att sikta på att fatta de bästa besluten och glömma bort att reda ut vilka som är de viktigaste. De oceaner av information och analysverktyg som finns idag gör oss optimeringsfixerade, anser Mona Riabacke.

– En relativt liten del av besluten som tas i en organisation genererar merparten av resultatet. När det gäller dem bör vi tidigt klargöra vad som är viktigt för just de besluten, vem som ska fatta dem och när det ska vara gjort.

Vanligt misstag att lägga mycket kraft på analys

Många gånger skjuter vi beslut framför oss när de känns svåra. Det gör att vi i bland väntar så länge att vi aldrig fattar något aktivt beslut alls, eller så har det blivit utdaterat när vi väl kommer till skott.

– Att tidigt klargöra vad som är viktigt gör det också lättare att sålla bland alternativ och samla de fakta som är relevanta för beslutet – annars kan det dra iväg.

 Det finns en mängd systematiska feltänk kring beslut som är ganska enkla att undvika. Ett är att vi uppskattar att saker är mer sannolika om informationen är mer tillgänglig i våra hjärnor, till exempel om något nyligen inträffat.

Ett annat exempel är att det som beskrivs mer i detalj ofta upplevs som mer sannolikt eftersom det är lättare att relatera till det och förstå det, förklarar Mona Riabacke.

Ett vanligt misstag är att lägga för mycket kraft på analysen, och glömma bort själva processen för hur beslut ska fattas och genomföras.

– Det är otroligt viktigt att börja i rätt ände. Vad är viktigt för beslutet, hur ska man gå till väga för att samla in relevant information, vem ansvarar för att beslutet tas och genomförs, och när ska det vara taget.

De flesta är rädda för att göra fel och tycker att osäkerhet är obehagligt, vilket lätt leder till att vi väntar, samlar lite mer information, rådfrågar fler – allt för att känna oss tryggare. För att inte beslutsprocessen ska bli för långdragen måste det vara tydligt vem som är ansvarig, vilka kriterier det ska grundas på och när det ska vara gjort, konstaterar Mona Riabacke.

– Någon eller några få måste vara ansvariga för att beslutet faktiskt fattas i tid. Ju fler ansvariga desto mer smetas ansvarstagandet ut och processen riskerar att dra ut på tiden.

Hur kan man tänka om det blev ett helt felaktigt beslut?

– Det är vanligt att vilja skynda vidare så fort det har blivit fel eftersom det känns jobbigt. Utvärdera i stället vad som gick fel för att kunna hantera situationen bättre nästa gång något liknande sker.

Hon vill i stället hylla modet att agera, inte minst när osäkerheten i omvärlden är stor.

– En värld full av kaos kräver inte precision, den kräver action!

Sex tips – så fattar du bättre beslut i jobbet

– Var så medveten som möjligt, och var ärlig med varför du fattar just det beslutet. Går du på känsla så var öppen med det.

– Fatta inte permanenta beslut på tillfälliga känslor. Fatta inte viktiga beslut när du är hungrig, arg, ensam eller trött. Då styrs du av mer stenåldershjärnan, tänker kortsiktigt och nappar lättare på snabba belöningar.

– Gör aktiva val och var uppmärksam på att många valsituationer är konstruerade så att vi ska välja rätt alternativ. Till exempel är mittemellan-alternativ och förvalda alternativ väldigt populära.

– Vänta inte för länge och glöm inte att ett icke-beslut också är ett beslut, oftast det sämsta. Bestäm när beslutet ska vara fattat och gör det.

– Var observant. Se till att det verkligen är fakta och inte tyckande du inhämtar när du söker underlag för ditt beslut.

– Var öppen och vidga ditt perspektiv genom att rådfråga någon som inte brukar tycka som du.