Karriär

Så får chefen kreativiteten att flöda

Undvik att fastna i rutiner som hindrar kreativiteten, är ett av tipsen från ledarskapsexperten. Foto: Chris Ryan / TT
Undvik att fastna i rutiner som hindrar kreativiteten, är ett av tipsen från ledarskapsexperten. Foto: Chris Ryan / TT

Kreativitet och förmåga att hitta nya lösningar är nyckeln till ett företags framgång. Men då gäller det för chefen att ge de rätta förutsättningarna.

Publicerad Uppdaterad

Sök bland de hetaste nya ingenjörsjobben i Ny Tekniks platsbank!

Forskning har listat kreativitet och innovation som viktiga framgångsfaktorer bakom både företag och deras ledare. Att omge sig av ja-sägare är därför inte särskilt lyckat. Men för att få anställda att våga tänka fritt och nytt krävs en bra miljö.

Ledarskapsexperten Rebecca Shambaugh har i en artikel i Harvard Business Review kommit fram till några strategier som kan få bra idéer att flöda på företaget:

Undvik att fastna i rutiner

Innovationer drivs av människors talang och kreativa förmåga, inte av processer eller strukturer. Är teamet kreativt blockerat är det chefens uppgift att undersöka om något i processen hämmar. En övertro på regler och rutiner kan hindra brainstorming eftersom vissa anställda kan uppleva att det inte finns tillräckligt med flexibilitet att uttrycka alternativ som strider mot standardprocessen. Genom att ta bort begränsningar i strukturen uppmuntras alla att bidra.

Skapa en trygg miljö

Team som har befogenhet att utöva sin kreativitet är målmedvetna, engagerade och inspirerade att hitta bra lösningar för exempelvis en kund.

För att underlätta experiment och uppmuntra anställda att testa vad som fungerar måste chefen skapa en känsla av trygghet. Sund debatt inspirerar kreativitet och chefen bör även ge teammedlemmar friare tyglar att ta risker.

Upptäck självbegränsande beteende

Alla medarbetare har en grund för kreativitet, men man måste tro på sig själv som idékläckare för att hitta nya koncept. Om någon i teamet upplever en brist på innovativ förmåga kan det bli självbegränsande och hindra framgång. Eftersom hela teamet då påverkas gäller det för chefen att använda sig av emotionell intelligens för att se om någon håller tillbaka sin potential. Erbjud coachning och stöd för att uttrycka idéer inom teamet.

Uppmuntra medarbetare att växa

För att inte fastna är det viktigt att hjälpa medarbetare som inte tror att den kreativa förmågan kan förbättras. För att förstå hur man kan utveckla sin kompetens är det viktigt att röra sig från rädsla och nå en prestation som är tillräckligt bra. Genom att höja självförtroendet, och tillåta anställda att lära sig av misstag, kan färdigheter utvecklas över tid.