Karriär

Om statistiken

Publicerad

Vad ingår i lönebegreppet total månadslön?

Lönebegreppet total månadslön inkluderar förutom fast månadslön genomsnittligt månatligt värde av rörliga lönedelar som bonus, provision och resultatlön samt naturaförmåner som t ex lunchkuponger eller tjänstebil.  Särskild övertidsersättning, traktamenten, restidsersättning och semesterersättning ingår ej.

Om de statistiska måtten

10:e percentil

10 % av lönerna i gruppen är lägre (eller lika med) den 10:e percentilen. Det innebär att 10 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 10:e percentilen och 90 % tjänar mer.

1:a kvartil

25 % av lönerna i gruppen är lägre (eller lika med) 1:a kvartilen. Det innebär att 25 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den undre kvartilen och 75 % tjänar mer. 1:a kvartilen är detsamma som 25:e percentilen eller undre kvartilen.

Median

Medianen är det mittersta värdet i ett material sorterat i stigande ordning. Hälften av personerna i en studerad grupp tjänar mindre än medianlönen och den andra hälften tjänar mer. Medianen kan även kallas 50:e percentilen eller 2:a kvartilen.

Medel

Medelvärdet är summan av de observerade värdena dividerad med antalet observationer. Medelvärdet är mer känsligt för extremvärden och skeva fördelningar än medianen. Höga löner drar t ex upp medelvärdet men de påverkar inte på samma sätt medianen.

3:e kvartil

75 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den 3:e kvartilen. Det innebär att 75 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 3:e kvartilen och 25 % tjänar mer. 3:e kvartilen är detsamma som 75:e percentilen eller övre kvartilen.

90:e percentil

90 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den 90:e percentilen. Det innebär att 90 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 90:e percentilen och 10 % tjänar mer.