Karriär

Ökad psykisk ohälsa bland blivande ingenjörer oroar studentkårer

Agnes Berg, ansvarig för utbildningsinflytande vid KTH:s studentkår. Foto: Privat
Agnes Berg, ansvarig för utbildningsinflytande vid KTH:s studentkår. Foto: Privat
David Welander, kårordförande på Chalmers. Foto: CFFC
David Welander, kårordförande på Chalmers. Foto: CFFC

Distansundervisningen på tekniska lärosäten har nu pågått i ett års tid. Och i spåren av pandemin märker studentkårer nu ökad psykisk ohälsa och isolering bland ingenjörsstudenterna.

Publicerad

Coronapandemin har drastiskt ändrat förutsättningarna för undervisningen på tekniska lärosäten.

En artikel i Ny Teknik visar att studieresultat och avhopp inte påverkats nämnvärt, men det betyder inte att tillvaron är problemfri

– Förmodligen är det så att majoriteten klarar sina studier även om det troligen är trist och jobbigt för alla att sitta hemma, men vi ser i enkäter att gruppen studenter som mår väldigt dåligt ökar ganska ordentligt, säger David Welander, kårordförande på Chalmers.

Undersökning: Tuff studiesituation

En enkät från februari i år visar att 18 procent av studenterna mår ganska dåligt och fyra procent mår väldigt dåligt. En enkät i höstas visade att 79 procent av de tillfrågade studenterna har upplevt perioder av ensamhet. I frisvar beskrivs en tuff studiesituation och svårigheter att komma in i gemenskapen.

– Studenthälsan är det absolut största orosmomentet för oss eftersom det får konsekvenser för resultat och hur väl man kan tillgodogöra sig sin utbildning. Det kvittar hur bra utbildningen är om studenterna inte mår bra, fortsätter David Welander.

Det finns också oro för att viktig interaktion hämmas mellan elever och lärare, som har haft svårt med omställningen till digital undervisning. 

– Det är samtidigt förståeligt att det är svårt att ställa om. Men det görs många insatser och det finns en ambition att förbättra undervisningen.

Han befarar dock att nuvarande situation innebär en risk för kunskapstapp som kan påverka studierna längre fram.

– Även om studieresultaten är bra så är det svårt att i dag utvärdera hur studenternas kunskap ser ut. Men vi hoppas att de i sina fortsatta studier, som förhoppningsvis sker på campus under våren, kan tillgodogöra sig kunskaperna på ett bra sätt.

29 förslag på åtgärder

Med utgångspunkt från enkäter och workshops har Chalmers studentkår i veckan lagt fram en lista på 29 åtgärder till ledningen. Man vill bland annat att studenternas egna digitala kunskaper ska tas tillvara i undervisningen för att avlasta lärarna.

Kåren vill också att studenterna ska få hjälp med ergonomi hemma och att mer resurser tillsätts i form av kuratorstöd till elever som mår dåligt.

– Vi ser att när man nu kommit över tröskeln med omställningen i själva utbildningen så får vi ett bättre gensvar på den här typen av frågor. Fokus måste nu ligga på studenthälsan så att eleverna mår bra nu och i långa loppet. Annars kan vi få en nedåtgående trend som håller i sig och då se ännu större konsekvenser.

”Står CSN på spel går man till salstentan – även om man är förkyld”

Liksom på Chalmers sker även KTH:s undervisning på distans, med undantag för laborationer på campus. Agnes Berg, chef för utbildningsinflytande på Tekniska högskolans studentkår, beskriver att den snabba omställningen inneburit stora utmaningar för både elever och lärare, men att man nu börjar hitta lösningar. 

– Det fungerade mycket bättre under hösten när man tog in mindre grupper i labbsalar, men mycket undervisning på KTH är vanliga föreläsningar som nu flyttat över till Zoom. Där har man försökt att göra som vanligt, säger hon.

Även på KTH finns signaler om ökad psykisk ohälsa, men också oro för smittspridning. Exempelvis har stora salsskrivningar väckt heta känslor och splittrat studenterna. 

– Det finns studenter som tycker att det är hemskt med salstentor och att de inte borde förekomma, men också studenter som tycker salsskrivningar är viktiga för rättssäkerheten och innebär mindre risk för fusk.

Kåren har drivit frågan om alternativa examinationsformer och fått gehör för att införa ett extra tillfälle för digital examination om man är sjuk på tentadagen eller ingår i en riskgrupp.

–  Står CSN och studentbostad på spel så kommer man antagligen gå till en salstenta även om man är förkyld. Och det vill vi undvika genom att ta igen det senare. Vi har ett bra samarbete med ledningen och försöker komma fram till lösningar som funkar för alla.

Smittsäkra träffpunkter ”väldigt uppskattat”

En gemensam lösning för att minska isolering och motverka dåligt mående har varit smittsäkra träffpunkter utomhus eller via Zoom. 

– Det har blivit väldigt uppskattat, särskilt bland våra internationella studenter. 

För att förbättra undervisningen framöver hoppas Agnes Berg på en satsning på högskolepedagogik och ett digitalt kompetenslyft för lärare, något som nyligen föreslagits gemensamt av Sveriges förenade studentkårer och Svenskt Näringsliv. 

– Lärarna behöver få mer stöd. Om detta fortsätter till hösten får vi en helt ny kull med studenter som behöver lära sig att studera på högskolan digitalt. Det är viktigt att de får en bra start på studierna.