Karriär

Nytt på gymnasiet

Jan Björklund Foto: Regeringskansliet
Jan Björklund Foto: Regeringskansliet
Åke Svensson Foto: Teknikföretagen
Åke Svensson Foto: Teknikföretagen

UPPDATERAD. Regeringen vill avskaffa gymnasieskolans industritekniska program. Samtidigt införs en ny industriell inriktning.

Publicerad

Den snabba tekniska utvecklingen, och en ökad global konkurrens kräver att gymnasieskolans teknikprogram utvecklas. Det meddelade utbildningsminister Jan Björklund på en presskonferens under måndagen. Regeringen vill nu skapa en ny industriell inriktning på teknikprogrammet.

I dag finns det två nationella program som huvudsakligen syftar till arbete inom industrisektorn. Dels högskole-förberedande teknikprogrammet (TE), dels yrkesprogrammet industritekniskt program (IN). Regeringen anser att TE-programmet bör utvecklas och förstärkas med en ny inriktning som leder till yrkesexamen. Därför tillsätts nu en utredning som bland annat ska föreslå vilken eller vilka industriella inriktningar som programmet ska ha.

TE-programmet ska bli en möjlighet även för elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan. Kraven för behörighet till TE-programmet ska vara desamma som i dag, oavsett om eleven siktar mot högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Att det skapas en industriell inriktning på TE-programmet innebär med största sannolikhet att IN-programmet i sin nuvarande form kan avvecklas.

Förändringarna kräver ett riksdagsbeslut och den nya inriktningen på TE-programmet kan införas tidigast hösten 2015.

Teknikföretagens vd Åke Svensson reagerar positivt på förslaget.

– De två nuvarande programmen slås samman. Eleverna läser gemensamt ett tag för att sedan kunna välja mellan en praktisk eller teoretisk fortsättning. Men det blir tuffare att komma in oavsett vilken inriktning man väljer, säger han och fortsätter:

–  Förhoppningsvis kommer de högre kraven, tillsammans med bra kursplaner och fortsatt högre skolpeng, också att göra programmet mer attraktivt och därmed öka söktrycket. Att vara industriarbetare idag är tuffare än för 20 år sedan. Det kräver mer kvalificerade utbildningar.

Kommer de tuffare kraven leda till att elever avstår från att söka det nya programmet?

– Den risken finns. Men eftersom jobben kräver en högre kompetensnivå så ska man inte lura ungdomar att påbörja den här utbildningen, om de inte är motiverade, säger Åke Svensson.

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, tror att förslaget kan få positiva effekter.

– Det är uppenbart att industriprogrammen idag inte är tillräckligt attraktiva efetrsom sökantalet minskar. Om det här kan få fler ungdomar att bli teknikintresserade så är det bra. Det handlar om att bredda basen i industrin, säger han.