Karriär

Ingenjörsutbildningar bryter trenden – fortsatt högt söktryck

Söktrycket på svenska högskolor minskar efter pandemin men ingenjörsutbildningarna står fortsatt starkt. På tre av landets tekniska högskolor fortsätter antalet sökande att öka. Men enligt Kristofer Modig, vicerektor på LTH, beror det troligtvis inte på arbetsmarknadens stora behov.

Publicerad Uppdaterad

Under pandemin ökade det generella antalet sökande till högre utbildningar i Sverige. Men höstterminen 2022 är pandemieffekten över – tio procent färre sökte till högskolor och universitet jämfört med samma period förra året och är nästan tillbaka på samma nivå som innan pandemin. 

Men det finns utbildningar som inte helt följer trenden. Bland dem ingenjörsutbildningar. 

Medan antalet förstahandssökningar till landets socionom- och lärarutbildningar minskade med 15 respektive 14 procent så är motsvarande minskningar åtta respektive fem procent för högskole- respektive civilingenjörsutbildningar. 

Enligt Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets och högskolerådet (UHR) finns inga tydliga förklaringar till skillnaderna. 

– Arbetsmarknaden är ju otroligt god för civilingenjör. Det kan möjligen vara en bidragande orsak, säger han.

Ökar för KTH, Chalmers och LTH

På tre av landets viktigaste lärosäten för ingenjörer går trenden till och med i motsatt riktning. Till civilingenjörsutbildningarna på Kungliga tekniska högskolan, Chalmers och på Lunds tekniska högskola (LTH) fortsätter antalet sökande att öka. 

Kristofer Modig, vicerektor på LTH kan inte heller svara på varför just civilingenjörsutbildningarna fortsätter att få fler sökande. På Lunds universitet som helhet minskade söktrycket med åtta procent. 

– Sådant är jättesvårt att helt förstå. Men vi vet att Lund som studentstad är populär, något som bidrar. Sedan har vi några extremt populära program också, säger Kristofer Modig.

Generellt sett är det enligt Modigs uppfattning inte behoven på arbetsmarknaden som styr. Men det finns undantag. 

– I samhället i dag finns det en ganska god kunskap om att det behövs fler civilingenjörer i datateknik och jag tycker mig kunna ana att det kan vara en anledning till att söktrycket till den utbildningen successivt ökat, säger han. 

Civilingenjörsutbildningen i datateknik är dock inte den mest sökta på LTH. Sedan flera år tillbaka är industriell ekonomi den i särklass mest populära, i år med nästan dubbelt så många sökande som datateknik. 

– I det fallet handlar det nog om vilken sorts karriär de sökande ser framför sig. Vi gör en årlig enkätstudie med de som söker in som visar att de som söker till industriell ekonomi i högre omfattning är intresserade av en karriär direkt efter utbildningen medan en högre andel av de som söker andra utbildningar redan från början funderar på forskning.

”Vårt största orosmoln”

När det gäller glappet mellan antal sökande och behoven på arbetsmarknaden ser Kristofer Modig störst problem när det gäller utbildningarna till högskoleingenjör. 

– Det är vårt största orosmoln, att det är svårt att rekrytera till de korta ingenjörsutbildningarna. Det har varit så i många år och jag tror det är samma sak på andra lärosäten. 

Återigen är det svårt att analysera varför, men Kristofer Modig tror att prestige kan vara en anledning till varför så många fler väljer att söka utbildningar till civilingenjör trots att det även finns goda utsikter till en karriär som högskoleingenjör. 

– Generellt sett så finns det inte en jättegod korrelation mellan söktryck och behoven på arbetsmarknaden, säger han och fortsätter: 

– Vi gör insatser med information till gymnasieskolor för att öka intresset för teknik. Men det behövs gemensamma insatser från hela samhället.

Ansökningar till civilingenjörsprogram 2022

Högskoleingenjör, hela landet: 3 679 (minskning 8 procent)

Civilingenjörsutbildningar hela landet: 14 182 sökande (minskning 5 procent)

Gäller förstahandsansökningar.

Kungliga tekniska högskolan:

2022: 4 064

2021: 4 219

Luleå tekniska universitet:

2022: 619

2021: 733

Lunds tekniska högskola/Lunds Universitet:

2022: 2 611

2021: 2 583

Linköpings universitet:

2021: 1 642

2022: 1 448

Gäller förstahandsansökningar till civilingenjörsprogram på grundnivå.

Källa: UHR