Karriär

Hon letar faktorer som kan bromsa stressjukan

Anna Nyberg, forskare och psykolog vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin / Stockholms universitet
Anna Nyberg, forskare och psykolog vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin / Stockholms universitet
Foto: Alamy
Foto: Alamy

Sjukskrivningarna i människonära jobb fortsätter att öka. Nu ska forskarna ta reda på hur arbetsplatserna kan bromsa utvecklingen, och om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsmiljö i dessa yrken.

Publicerad

Anna Nyberg, forskare och psykolog vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, har fått pengar från Afa Försäkring för att titta på om skillnader i arbetsmiljö och arbetsuppgifter kan förklara varför kvinnorna i kontaktyrken oftare blir sjukskrivna för psykisk ohälsa. Även betydelsen av olika faktorer i privatlivet ska ringas in.

– Det finns inte så mycket studier där man tittat specifikt på kontaktyrken, som lärare och socialsekreterare, och vad män respektive kvinnor gör. I arbetsmiljöforskningen har vi kanske inte varit så jättebra på att ha genus­perspektivet, säger Anna Nyberg.

Stressforskningsinstitutet har sedan tio år en pågående långtidsundersökning av sociala förhållanden och hälsa i svenskt arbetsliv, där cirka 20 000 personer följs upp regelbundet. Datan ska nu användas som bas i forskningsstudien.

– Det gör att vi kan se hur det här har utvecklats över tid, säger Anna Nyberg.

Hon tror inte att hennes studie utmynnar i något gränsvärde för själva kontaktarbetet.

– Arbetsmiljöforskningen har kunnat ta fram gränsvärden för många olika saker, men det är väldigt svårt att göra det när det handlar om psykosociala faktorer. Men det är klart att man kan öka medvetenheten kring hur känslomässigt tunga arbetsuppgifter påverkar oss och hur vi kanske behöver kombinera dem med andra arbetsuppgifter till exempel, säger Anna Nyberg.

Tidigare forskning har visat att det är viktigt för arbetsmiljön och hälsan att arbetstagarna känner att de själva kan påverka hur arbetstiden förläggs.

Om ett år räknar Anna Nyberg med att kunna presentera resultat från sin studie.