Karriär

Här är vad som stressar chefen mest

Cheferna har strategin klar för sig. Men att få något att hända är den stora utmaningen. Det visar en undersökning av hur cheferna ser på digitaliseringen.

Publicerad

Över hälften av cheferna i undersökningen svarar att deras största utmaning när det gäller digitaliseringen är att aktivera företagets strategi på ett framgångsrikt sätt. Först därefter kommer utmaningen att nå affärsmålen.

– Vi misstänkte att det var såhär, säger Åsa Falkman, grundare och delägare på konsultföretaget Hammer & Hanborg, som har gjort undersökningen.

Företaget sysslar med kompetens- och organisationsutveckling. De senaste åren har det varit fokus på digitaliseringen.

– Digitala lösningar har ändrat beteendet både hos konsumenter och kunder och det påverkar affärsmodellen. Vi hjälper företagen att förstå vilken typ av kompetens de behöver för att lyckas med digitaliseringen, säger Åsa Falkman.

De 1 073 cheferna från hela Norden har fritt fått beskriva vilken typ av kompetens som saknas eller behövs mer av i företaget. Analysen av svaren visar att det är fem områden som efterfrågas:

  • Djup förståelse för olika digitala aspekter, till exempel e-handel och stordata.
  • Förståelse för affärsperspektivet i digitaliseringen.
  • Personer som jobbar med utveckling, både generellt och specifikt med koppling till affärsutveckling.
  • Kunskap om design, till exempel appar. Det ska vara lättanvänt och snygga gränssnitt.
  • Rätt attityd och mod

– Vi märker att kunderna högre utsträckning än tidigare efterfrågar entreprenörsegenskaper, förmåga att driva förändring och vara bra på att jobba i nätverk, säger Åsa Falkman.

Det är tredje gången som konsultföretaget gör sin Nordic Executive Survey, där cheferna får svara på hur de ser på framtiden och sin arbetssituation. Undersökningen görs på engelska, för att alla ska delta med samma språk.

En överraskning i år var att bara en av fem kände sig stressade av digitaliseringen.

– Vi hade trott att det skulle vara många fler.

Det som stressar mest är rädslan för att inte hänga med i marknadsutvecklingen och trenderna. Också den tekniska utvecklingen stressar liksom informationsöverflödet.

– Fast de yngre är inte alls är lika stressade av informationsöverflödet. Förmodligen för att de är vana vid det från första början i arbetslivet.

De som jobbar i de största organisationerna är generellt sett mindre stressade av allting.

Ett tema som är genomgående i hela undersökningen är att man måste lyckas engagera samtliga medarbetare och få med ledningen på tåget.

– Det är avgörande för att man ska lyckas digitalt, säger Åsa Falkman.

Prenumerera på Ingenjörskarriärs kostnadsfria nyhetsbrev!

Det här stressar chefen mest

1. Att jag inte ska hänga med i marknadsutveckling och trender

2. Den tekniska utvecklingen

3. Informationsöverflödet

4. De höga kraven på tillgänglighet

5. Att alltid vara online

6. Att bli omsprungen av nya digitala talanger

Källa: Nordic Executive Survey