Karriär

”Fusk med cv borde tas på större allvar”

Fusk med cv:t och ett förbrukat förtroende efter etiskt tvivelaktigt agerande. Det gör att den italienske gästprofessorn Paolo Macchiarini inte får fortsätta sin anställning vid Karolinska institutet i Solna i Stockholm. Foto: New Press Photo / Splash News
Fusk med cv:t och ett förbrukat förtroende efter etiskt tvivelaktigt agerande. Det gör att den italienske gästprofessorn Paolo Macchiarini inte får fortsätta sin anställning vid Karolinska institutet i Solna i Stockholm. Foto: New Press Photo / Splash News
Henrik Kjellander
Henrik Kjellander
Peter Gustafsson, KI
Peter Gustafsson, KI

Osanna uppgifter i cv:t eller på anställningsintervjun kan leda till avskedande. Hur farligt ljuget är beror på vad det handlar om. Men vad är arbetsgivarens skyldighet när det gäller att kontrollera?

Publicerad

Oriktiga uppgifter i cv:t och ett förbrukat förtroende var några av skälen till att den italienske kirurgen Paolo Macchiarini inte får fortsätta sin anställning vid Karolinska institutet, KI, i Solna.

– Det är klart att det här väcker frågor om våra riktlinjer vid anställning, säger Peter Gustafsson, enhetschef på personalavdelningen på KI.

Händelserna kring Paolo Macchiarini handlar också om att han opererat in konstgjorda plaststrupar i åtta patienter varav tre vid Karolinska sjukhuset i Solna. Flera patienter har avlidit och kirurgens verksamhet och forskning har ifrågasatts.

På KI utreds nu Paolo Macchiarinis cv och oriktiga uppgifter har hittats. En enhet vid ett universitet i Florens i Italien där Macchiarini säger sig ha jobbat finns inte. Titelslarv och påståenden om längre arbetsperioder än vad som förevarit har KI också hittat.

Peter Gustafsson vill inte kommentera granskningen av cv:t. Han vill vänta på den utredning som KI:s styrelse tillsatt och som också ser över rekryteringsprocessen. Men han påpekar att när Karolinska institutet anställer ska man följa de förordningar och regler som finns inom staten och högskolan. Formellt finns inget krav på att kontrollera att uppgifter i ett cv stämmer, men KI har en rekryteringsguide som ska visa vägen.

– Vi föreskriver att man tar referenser och begär in kopior på betyg och andra handlingar. Det ligger i allas intresse, säger Peter Gustafsson.

Hur vanligt det är att någon fuskar med sina kunskaper när man söker jobb är förstås svårt att säga. Det är inte heller säkert att det upptäcks. Men Henrik Kjellander, advokat på advokatbyrån Setterwalls och specialiserad på arbetsrätt, har företrätt arbetsgivare som upptäckt osanna uppgifter om en persons tidigare erfarenheter.

– Ja, det förekommer och det är ett problem. Jag kan inte säga om det ökar eller minskar men i dag måste man marknadsföra sig och då kanske det är lättare att det blir lite fel ibland.

I en undersökning från Stockholms Handelskammare som presenterades för ett år sedan svarade också närmare 60 procent av de drygt 500 deltagande företagen att de upplevt att kandidater förvanskat uppgifter om sig själva.

Henrik Kjellander påminner också om att en anställning ytterst handlar om ett förtroende och att det kan bli både dyrt och besvärligt att tvista.

– Arbetsgivare utgår ofta från att det som står i ett cv är sant och kontrollerar inte uppgifterna. Men de borde ta de här frågorna på större allvar.

Men det räcker inte med ett brustet förtroende och allmänt skryt på intervjun för att arbetsgivaren ska kunna agera, förklarar Lars Viklund, advokat med lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor.

– Det måste vara vilseledande uppgifter som har betydelse för anställningen för att det ska få några arbetsrättsliga konsekvenser.

3 fall i Arbetsdomstolen

  • Lögn om tidigare erfarenheter.
  • Examen som inte finns.
  • Tidigare lön.
  • Överdrivna titlar.

Hon ljög under anställningsintervjun

Vad sades egentligen under anställningsintervjun och vad står det på cv:t? Ord står mot ord. Arbetsgivaren hävdar att arbetstagaren sagt att hon jobbade som redovisningskonsult. Arbetstagaren menar att hon sagt att hon var arbetslös. Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt, bland annat eftersom hennes cv gav intrycket av att hon hade haft jobbet som redovisnings­konsult. Den arbetssökande ansågs ha ljugit och det var därför rätt att avskeda.

Dom nr 64/05

Mål nr B 123/04

 

Var inte behörig att undervisa

Kvinnan var på anställningsintervju där hon tidigare jobbat som lärare. På frågan om hon hade behörighet att under­visa i svenska på högstadiet svarade hon ja, men uppgiften stämde inte. Ett nej hade med stor sannolikhet gjort att kommunen inte ansett att hon kunde få jobbet.

Omständigheter gör ändå att AD bedömer att det inte var rätt att avskeda kvinnan. Kraven på lärare skärptes på kort tid och kommunen hade kvinnans cv där det framkom att hon inte hade behörighet.

Dom nr 39/14

Mål nr A 95/13

 

Läkaren saknade läkarlegitimation

Tidigare missbruksproblem och en AT-tjänstgöring som inte var klar var något som läkaren som sökte jobb i Uppsala inte självmant berättade om vid anställningsintervjun. Ett jobb som läkare krävde ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen. AD ansåg att det inte var rätt att avskeda läkaren. Att inte självmant berätta var inte sviktligt. Missbruksproblemen låg långt bak i tiden och informationen från Social­styrelsen fanns inom landstinget.

Dom nr 00/81

Mål nr B-129-1999