Karriär

EU-beslutet: Lika lön för lika arbete i EU-länder

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT

EU-parlamentet säger slutligt ja till uppgörelsen med EU-länderna om nya regler för utsänd arbetskraft. Bra, säger de svenska regeringspartierna. Inte alls, tycker oppositionen.

Publicerad

Med siffrorna 456 mot 147 och 49 nedlagda var det en klar majoritet av EU-parlamentets ledamöter som röstade ja till de nya utstationeringsreglerna på tisdagen.

– Det innebär att vi slår fast principen om lika lön för lika arbete på samma plats i EU, säger en nöjd Marita Ulvskog (S).

– Vi ska inte konkurrera neråt när det gäller villkor och löner. EU ska vara något annat, som höjer sig över det, tycker S-ledamoten som varit drivande i parlamentets behandling av den segslitna frågan.

De nya reglerna innebär bland annat att den som varit tillfälligt utsänd från ett EU-land till ett annat för att arbeta ska omfattas av värdlandets regler efter 18 månader.

Inom EU har striden om reglerna främst stått mellan Väst- och Östeuropa, där många nya medlemsländer sett ändringarna som ett försök att göra det svårare för deras invånare att konkurrera med sina låga löner i väst.

För svensk del röstade ledamöterna från S och MP för förslaget, medan alla från KD, C, M och L röstade emot.

”Ändringarna i utstationeringsdirektivet innebär att en av EU:s fundamentala rättigheter _ den fria rörligheten – begränsas. Det kan jag inte acceptera”, skriver exempelvis Jasenko Selimovic (L) i ett uttalande.

De nya reglerna väntas träda i kraft från 2020.