Karriär

Det är vad anställningsintervjun går ut på – egentligen

Vad vill en rekryterare veta, utan att fråga direkt?
Vad vill en rekryterare veta, utan att fråga direkt?

Alla anställningsintervjuer går egentligen ut på att intervjuaren vill ha svar på tre frågor. Det gäller att få den som rekryterar inse att du kan bidra med mycket kunskap till tjänsten du söker, men som också kan fortsätta att utvecklas och ta nya roller i företaget.

Publicerad

Självklart ska du förbereda dig på att svara på frågor om hur du skulle klara av jobbet du sökt. Men av de svar du ger försöker intervjuaren också att skaffa sig en uppfattning av om du kan använda din kunskap effektivt.

Fast Company har listat vad rekryteraren är ute efter:

1: Är du nyfiken?

Kunskapen du har med dig när du kliver in genom dörren är fantastisk men du vet inte än vad du kommer att behöva kunna för att vara framgångsrik på lång sikt. Du kommer att behöva lära dig nya saker allt eftersom omvärlden förändras och konkurrensen hårdnar.

Därför behöver du hitta ett sätt att visa hur du törstar efter kunskap. Ställ många frågor, prata om saker som du har läst och kurser du har gått, och berätta om vad som intresserar dig utanför jobbet. En bred kunskapsbas ökar ofta kreativiteten.

2: Kan du använda kunskapen när du behöver den?

Försök att engagera intervjuaren i diskussioner om sådant du kan och som du vet är relevant för jobbet och företaget ur ett större perspektiv. Den som anställer dig vill veta att du har kapaciteten att hantera det som landar hos dig, vad det än är.

3: Kan du erkänna det du inte kan?

Under intervjun kommer du att få frågor som du inte kan svara på. Försök inte att bluffa och svara fast du inte vet. Förklara i stället att du inte vet så mycket om det än och berätta om din strategi för att lära nya saker på jobbet. Ta chansen att fråga om vilka möjligheter det finns till utbildning och utveckling på företaget.

Att våga blotta sin okunskap skapar förtroende hos en presumtiv arbetsgivare. De vet att du inte låtsas kunna och göra något som du inte kan, utan att du kommer att ställa frågor, lära dig och sedan göra det du ska.