Karriär

"Brasilien är ett spännande land"

Det portugisiska språket är Cecilia Alkhagens svaghet - men det går bra i Brasilien ändå. Foto: Stefan Nordberg, Colourbox
Det portugisiska språket är Cecilia Alkhagens svaghet - men det går bra i Brasilien ändå. Foto: Stefan Nordberg, Colourbox

Från drömmar om textilarbete till hemliga försvarsförhandlingar. Nu har tystnadsplikten bytts ut till twitter och resor i Brasilien. Ingenjören Cecilia Alkhagen är länken mellan företag i Sverige och det sydamerikanska jättelandet.

Publicerad

När Cecilia Alkhagen var yngre drömde hon om att få jobba med textil. Det blev inte riktigt så. Istället blev hon civilingenjör i kemiteknik. Efter att ha licensierat på Chalmers i polymera material gjorde hon karriär på Ericsson och Saab.

– Nu arbetar jag med textil på fritiden istället, säger hon.

För ungefär ett halvår sedan klev hon på tjänsten som projektledare för Swedish-Brazilian Innovation Centre (CISB), ett nystartat center i Sao Bernardo, en stad hopbyggd med Sao Paolo, som bland annat ska öka samarbetet mellan brasilianska och svenska företag. Baserad i Göteborg är hon den svenska länken för intresserade parter.

– Jag jobbade på Saab innan som är inblandade i detta och hörde talas om projektet. Interaktionen mellan forskning, akademi och industri kändes som ett kul gränsland så jag påtalade att jag var intresserad. Dessutom är Brasilien ett spännande land, säger Cecilia Alkhagen.

I mars var hon femton dagar i Brasilien och besökte 18 universitet för att berätta om ett av CISB:s projekt. Genom CISB kan brasilianska doktorander och doktorer söka sig hit för att utföra en del av sin forskning inom 27 olika områden som Saab har intressen i.

Varför är detta intressant ur en svensk synvinkel?

– Brasilien är ett land med ambitionen att mycket ska produceras inom landet. Då är det här ett sätt för svenska företag att skaffa framtida samarbetspartners på plats, säger Cecilia Alkhagen.

Projektet är treårigt och finansieras av Vinnova. Även om hon reser mycket har Cecilia Alkhagen sin bas i Göteborg och det nybyggda Lindholmen Science Park.

– En vanlig dag för mig innebär en massa mailande, möten och telefonsamtal. Till skillnad från mina tidigare arbetsplatser ligger nu hela kontaktnätet utanför företaget, säger hon och fortsätter:

– Jag är som en projektmäklare som jobbar från idéstadiet fram till att avtal skrivs och finansieringsfrågan är löst. Sedan tar andra vid.

På sina gamla arbetsplatser Saab och Ericsson jobbade hon i flera år med avtalsförhandlingar inom försvarsmaterialproduktion. Ett område med mycket sekretess och komplicerade frågeställningar.

– Nu uppmuntras jag att vara aktiv på Facebook och att twittra så det är lite skillnad. Samtidigt har jag nytta av mina kunskaper om avtalsskrivande. Samarbeten över land- och företagsgränser handlar mycket om vad varje part går in med och vem som äger respektive kunskap, säger Cecilia Alkhagen.

Slutligen, kan du portugisiska?

– Nej, och det är en svaghet. Speciellt eftersom man generellt sett är dålig på engelska i Brasilien. Men det har gått bra ändå.

Lindholmen Science Park

Utbildning: Civilingenjör inom kemiteknik.

Jobbar: Projektledare för Swedish-Brazilian Innovation Centre.

Ålder: 41.

Familj: Man och två barn, 7 och 10 år gamla.

Bor: I Mölndal.

Hobby: Fritt broderi och textilarbete. Simmar också. Annars är det att jobba med huset och trädgården.

 • Bolaget Lindholmen Science Park AB ansvarar för varumärket och den strategiska utvecklingen.
   
 • Ett av bolagets huvudsyften är att skapa förutsättningar för samverkan mellan näringsliv, högskola och samhälle, både på det nationella och internationella planet.
   
 • Stora partners är: Göteborgs Stad, Volvo Group, Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Business Region Göteborg, Ericsson, Saab AB, Telenor Sverige AB, Trafikverket.
   
 • För områdets fysiska utveckling ansvarar Älvstranden Utveckling AB, helägt av Göteborgs Stad.

   

CISB

 • Står för Centro De Pesquisa e Inovacao Sueco-Brasileiro.
   
 • Är ett svenskt-brasilianskt innovationscenter i Sao Bernardo som startade i maj 2011.
   
 • Centret är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som i dag har nio 9 svenska partners, bland andra Scania, StoraEnso, Saab, SP, Innventia och Chalmers.
   
 • Lindholmen Science Park i Göteborg står som modell för arbetssättet i CISB.
   
 • Målet med centret är bland annat att förbättra ekonomiska och tekniska samarbeten mellan svenska och brasilianska företag.