Karriär

Boom i energibranschen – enormt behov av ny kompetens

Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Anders Good / TT
Foto: Anders Good / TT
Annika Johannesson, Energiföretagen. Foto: Energiföretagen
Annika Johannesson, Energiföretagen. Foto: Energiföretagen
Daniel Gustafsson, Yrkesakademin. Foto: Yrkesakademin
Daniel Gustafsson, Yrkesakademin. Foto: Yrkesakademin

Behovet av elkraft väntas öka stort, men vilka ska bygga ut all elinfrastruktur som behövs? ”Branschen är motorn för hela klimatomställningen.”

Publicerad

Energibranschen står inför stora förändringar under kommande år när behoven av elkraft beräknas öka stort.

Inte minst kommer elektrifieringen av fordon och industrins omställning till fossilfri produktion kräva både utbyggda och uppgraderade elnät med ökad regional överföringskapacitet. För att klara omställningen krävs allt fler anställda med rätt kompetens.

Redan 2017 visade en kompetensanalys från branschorganisationen Energiföretagen att 3 200 personer behövde rekryteras fram till 2020 för att klara nya behov och täcka upp för pensionsavgångar. Och i takt med den snabba elektrifieringen väntas nu ännu fler civilingenjörer och högskoleingenjörer inriktade på elkraft, energisystem och digitalisering behövas. Även drifttekniker och distributionselektriker är eftertraktade.

– När nu utbyggnad av elnät och produktion intensifieras så kommer behoven av kompetens att öka, och det här är en högt prioriterad fråga bland våra medlemmar, säger Annika Johannesson, vikarierande ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen.

Bristen på kompetens kan fördröja utbyggnad

Redan för fyra år sedan upplevde nära 60 procent av energiföretagen svårigheter att rekrytera. Bristen resulterar i att företag tar kompetens från varandra.

–  Den kompetens som finns går runt, men vi behöver ju fler nya. Den här situationen är bra för ingenjörerna och andra efterfrågade yrkesgrupper men i längden blir det inte bra. Bristen riskerar att göra utbyggnaden dyrare eller ta längre tid. 

Foto: Anders Good / TT
Foto: Anders Good / TT

För att öka tillgången på kompetens framöver siktar branschen på att väcka ett tidigt intresse för energifrågor. Exempelvis kan barn redan på förskolan ägna sagostunden åt Energiföretagens faktabok om el där olika funderingar tas upp. Man hoppas också att energi- och teknikföreläsningar ska inspirera elever i grundskola och gymnasium till vidare studier.

Annika Johannesson lyfter också fram hur pågående samarbeten mellan högskolor och energiföretag i norra Sverige har resulterat i fler högskoleingenjörer inom elkraft. Ett annat rekryteringsprojekt riktar sig till välutbildade nyanlända.

”En möjlighet att förändra världen”

För att locka fler till branschen ses klimatomställningen som ett viktigt argument.  

–  Vi försöker säga att det här är en möjlighet att förändra världen. Energibranschen är ju motorn för hela klimatomställningen. Och de som lockas av detta är också rätt personer för oss.

Utöver pågående dialog med högskolor och universitet, lyfter Annika Johannesson även fram yrkeshögskolorna som viktiga för att ta fram relevanta utbildningar.

En aktör inom detta område är Yrkesakademin som startat nya distansutbildningar för elnätspecialister för att möta det växande behovet. Här finns även möjlighet att nischa sig mot ny teknik inom reläskydd och ställverks- och transformatorteknik.

Utbildar tekniker i samverkan med stora energiföretag

Utbildningarna sker i nära samarbete med energiföretag som Hitachi ABB, Vattenfall, One Nordic och Enercon som deltar i utformningen av kurserna för att matcha aktuella kompetensbehov. De bidrar även med praktikplatser och studiebesök.

– Det här samarbetet gör att vi är mer snabbfotade jämfört med högskolan vad gäller trender och vi kan snabbt ändra kursplaner om vi får ett ledningsbeslut på det. Vi ser oss därför som ett bra komplement till högskolorna, säger utbildningsledare Daniel Gustafsson på Yrkesakademin.

De ettåriga distansutbildningarna vänder sig till unga som avslutat gymnasiet, men också till karriärbytare och yrkesverksamma ingenjörer som vill specialisera sig inom energiområdet. Även anställda på samarbetsföretagen deltar i kurserna för att kompetensutveckla sig.

– Om man har ett jobb i dag inom elkraftbranschen och vill vidareutbilda sig så tror jag det här kan vara väldigt bra för karriärstegen. Det är ett sätt att bygga sitt cv och även karriärväxla, säger Daniel Gustafsson.

Rekryteringsbehov och utmaningar inom energibranschen

Energibranschen i Sverige har idag cirka 68 000 anställda fördelat på 1000 företag. Energiföretagens senaste inventering av kompetensbehovet är från 2017. Färska siffror för kommande år saknas, men rekryteringsbehoven bedöms vara fortsatt stora.

Här är några siffror från 2017 års kartläggning:

· Rekryteringsbehovet av tekniker och ingenjörer beräknades uppgå till 3200 personer fram till år 2020

· 29 procent av medlemsföretagen trodde att de skulle utöka sin personalstyrka på tre års sikt

· Störst är behovet av civilingenjörer och högskoleingenjörer

· 8 procent av ingenjörerna och teknikerna väntades gå i pension fram till 2020

· 58 procent av företagen upplever svårigheter att rekrytera

· 70 procent hade rekryterat personal från andra företag i branschen. 84 procent såg detta som en mycket viktig rekryteringskälla. 

Källa: Energiföretagen