Karriär

Bilindustrin bidrar till ökat antal varsel om uppsägning

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Uppsägningarna bland tjänstemän ökade under förra året, enligt statistik från TRR Trygghetsrådet.

Publicerad

2019 var det 14 189 tjänstemän som blev varslade om uppsägning och sökte stöd hos TRR. 2018 var den siffran 11 006.

”En orsak är digitaliseringen, som påverkar affärsmodeller och arbetssätt inom flera olika branscher. En annan är politisk osäkerhet i världen, vilket påverkat exempelvis bilindustrin”, skriver Markus Trautmann, ansvarig för externkommunikation på TRR till TT.

Trautmann påpekar samtidigt att 2019 års ökning skedde från låga nivåer och att snittet per år sedan 2007 ligger på ungefär 14 000.

Färre storvarsel

Dock är trenden de senaste åren att det blir allt färre så kallade storvarsel – tillfällen där företag säger upp fler än 250 tjänstemän. Under 2016–2019 inträffade tre sådana händelser, jämfört med tolv 2010–2013.

TRR Trygghetsrådet är en stiftelse som sysslar med omställning för uppsagda. Organisationen har 35 000 medlemsföretag där 950 000 tjänstemän jobbar.

Det blir ovanligare med storvarsel i Sverige, enligt TRR Trygghetsrådet.

Fakta: Förslaget i korthet

Nuvarande regler kommer att gälla, men utredningen föreslår att systemet med korttidsarbete byggs ut till att gälla fler situationer av allvarliga kriser, för exempelvis enskilda företag. Stödet kan normalt gälla i sex månader.

När systemet slår till kan exempelvis arbetstiden begränsas till fyra dagar i veckan, eller 80 procent av arbetstiden. Lönen blir i det fallet 92 procent av den gamla inkomsten samtidigt som staten skjuter till pengar till företaget, enligt ett system där alla tre parter delar kostnaden för övervintringen.

Ett kriterium för att få det statliga krisstödet är att företaget också undersöker möjligheten att utnyttja tiden till att utbilda eller validera personalen. Staten ska då ersätta 60 procent av arbetsgivarens kostnad för utbildningsinsatsen.

Tillväxtverket blir den myndigheten som får avgöra om kriterierna för statligt stöd är uppfyllda.

Källa: Statens offentliga utredningar