Karriär

”Arbetsgivaren får inte använda sina befogenheter fel”

Erik Danhard
Erik Danhard

En arbetsgivare får inte orsaka att en arbetstagare mår dåligt, om det är själva syftet. ”Måste arbetsrättsliga åtgärder vidtas ska det ske med respekt. Arbetsgivaren kan behöva se till att arbetstagaren får hjälp via exempelvis företagshälsovården”, säger advokat Erik Danhard.

Publicerad

Anställningsförhållandet är alltid personligt – för både arbetsgivare och arbetstagare. Det gör att det alltid är liv i det arbetsrättsliga ärendet, konstaterar Erik Danhard, advokat vid Hamilton advokatbyrå.

– Det handlar ju om något som berör båda parterna.

På en arbetsplats uppstår ofta friktioner i det mellanmänskliga spelet, kolleger emellan eller mellan chefer och medarbetare. När en konflikt uppstår får arbetsgivaren en roll som ordningsman, som måste försöka lösa konflikten, eftersom den påverkar det dagliga arbetet.

– Den som tycker att arbetsgivaren tar fel parti känner sig då utsatt och säger kanske ”det är ju jag som är mobbad, inte han eller hon”. Det är en komplex situation som inte är helt ovanlig.

Arbetsgivaren får dock inte använda sina befogenheter på ett felaktigt sätt. Det finns klara regler att hålla sig till, framhåller Erik Danhard, bland annat i Arbetsmiljöverkets före­skrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– En arbetsgivare får inte vara onödigt brysk när man omplacerar eller avskedar någon. Det ska ske med respekt, säger Erik Danhard.

Läs mer på Lag & Avtal: ”De ville antingen stänga av mig eller sjukskriva mig”

--------------------------------------------------------------

I arbetsrättstidningen Lag & Avtal kan du läsa fler artiklar om mobbning, bland annat om åtgärder arbetsgivare är skyldiga att vidta. Skaffa en digital prenumeration för att läsa bland annat artikeln ”Mobbing handlar om makt”