Karriär

Allt fler män får psykiska besvär av jobbet

”Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm
”Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm
Fler män får psykiska problem på grund av bland annat hård arbetsbelastning. Foto: Alamy
Fler män får psykiska problem på grund av bland annat hård arbetsbelastning. Foto: Alamy

Kvinnor är värst drabbade av stress på jobbet. Samtidigt upplever fler män stress och har psykiska besvär till följd av arbetet än för några år sedan. De fysiska besvären minskar däremot, visar en ny rapport om arbetsmiljön.

Publicerad

Samtidigt är stressbesvär på jobbet nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. Det framgår av en ny undersökning, som SCB har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket, om arbetsorsakade besvär som också visar att fysiska besvär orsakade av arbetet minskar.

Enligt undersökningen, med omkring 15 000 sysselsatta i åldern 16–64 år som svarat på frågor om arbetsrelaterade besvär via telefonintervjuer, har drygt var femte sysselsatt svensk arbetsrelaterade fysiska eller psykiska besvär.

”Drygt 22 procent känner av någon typ av arbetsrelaterade besvär, kroppsliga eller psykiska, till följd av stress, tungt manuellt arbete, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater och hot eller våld. Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta. Det är generellt en större andel kvinnor än män som har besvär till följd av arbetet. 26 procent av kvinnorna har besvär jämfört med 19 procent av männen. Högst andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning”, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Läs mer:

– Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

De arbetsrelaterade fysiska besvären har minskat, från 17 till 15 procent, sedan den förra undersökningen som gjordes 2014.