Karriär

Karriär

Få mer stuns i mötet!

Nästan alla chefer tycker att möten är viktiga. Hälften finner dem ineffektiva. En tredjedel av mötesdeltagarna vet inte varför de är där.

Karriär

Chalmeristen siktar på landslaget

Sara Öberg hoppas att utbildningen på Chalmers tar mer än fem år. För det betyder att hon kommit med i landslaget i mountainbike.