INNOVATION

Här är trafiklljuset som alltid visar rött för fortkörare

Ett trafikljus som ”individualiserar” signal efter hastighet. I Kanada testar man nu ett system som alltid visar rött för de som kör för fort, men grönt för hastighetslydiga.

Ett problem i trafiken är att vissa förare tolkar hastighetsbegränsningar som en lös gräns. Vad som står på skylten behandlas som ett riktmärke och det är snarare hotet om böter som gör att överträdelser hålls i schack.

Därför har man i den kanadensiska staden Brossard låtit installera ett trafikljussystem kallad ”FRED/EARL”. Detta står för Feu de ralentissement éducatif/educatiunal awareness reward light som löst kan översättas till utbildande trafikdämpande ljus.

Grunden i systemet är att ljuset alltid är rött. När en bil närmar sig avgör en radar om den håller hastigheten och om så slår den om till grönt för passage. I de fall då ett fordon kommer farandes för snabbt håller den det röda skenet uppe och tvingar till inbromsning och i vissa fall även stopp.

Lösningen är inte unik, men det är fortfarande inte något som fått bred användning och enligt Kalitec som byggt denna finns det stora trafiksäkerhetsvinster att hämta.

Systemet ska testas i 90 dagar och har satts upp utanför en skola. Innan trafikljuset sattes upp var genomsnittshastigheten 40 km/h, men denna kapades snabbt ned till 28 km/h efter installation.

– Över hela Kanada, nära skolor, efterfrågar folk konkreta åtgärder för att hantera fortkörning. Denna (teknik reds.anm) har inte accepterats än av regeringen och vi hanterar den som ett test, säger Doreen Assaad, borgmästare i Brossard, i en kommentar till milj- och transportsajten Streetsblogmass.

Sedan tidigare har man i Kanada använt automatiserade fortkörningskameror där både rödljuskörningar och hastighetsöverträdelser registreras – och förare bötfälls. Men enligt Assaad är trafikljussystemet på många sätt mer effektivt.

– Böter kanske är effektiva, men de är effektiva i efterhand. Skönheten med FRED är att det belönar gott uppförande och är direkt. Det spelar inte in någon privat information, det bara upptäcker att ett fordon kommer och mäter hastigheten. Så det är mer morot än piska, säger Doreen Assaad.

Systemet har fått önskad effekt, men det är i dagsläget ganska begränsat. Det fungerar endast på mindre vägar, klarar inte av korsningar – och ska inte ses som ersättare till vanliga trafikljus vid övergångsställen.