Industri

SMI kollar hur svenskarna klarar svininfluensan

Två tusen labbprover ska ge svar på hur svenskarnas motståndskraft mot svininfluensan ser ut. Bakom studien står Smittskyddsinstitutet i Solna.

Publicerad

1436 svenskar har hittills testats positiva till den nya influensan. Det är färre än myndigheterna befarade för bara några veckor sedan.

Statistiken visar att åldersgruppen mellan 10 och 29 år drabbats hårdast. Frågan är varför? En hypotes är att äldre personer haft andra typer av influensa, och därför utvecklat antikroppar som skyddar även mot den nya influensan.

Men hypotes är inte verklighet. För att se hur det ligger till med den saken startar Smittskyddsinstitutet en ny studie om två veckor.

- Vi vill se i vilken mån olika åldersgrupper har antikroppar mot influensan. Därför kommer vi att analysera cirka 2000 av de prover som kommer in till de labb som tar emot prover från hela Sverige, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Analyserna måste göras innan vaccineringen tar fart, eftersom det inte går att avgör om antikropparna kommer av vaccin eller naturligt. Svaret kommer tidigast om sex veckor.

- Vi har en maxkapacitet på 500 prover i veckan, säger Annika Linde.

Rykande heta data från Smittskyddsinstitutet visar också att den nya influensan ännu inte fått någon stor spridning i Sverige.

- Utvecklingen har troligtvis stannat upp på grund av det snuvvirus som grasserar just nu, säger Annika Linde. Då lägger sig kroppen i ett antivirusläge och är oemottaglig för andra virus.

Men hon poängterar att det är viktigt att alla vaccinerar sig.

- Vi har haft det lugnt ett tag, men jag tror att den ligger och lurpassar.