Industri

Pandemrix ökar risk för narkolepsi

Risken bland barn och unga  att få narkolepsi ökade 13 gånger bland dem som fick vaccinet Pandemrix. Det uppger finska forskare i dag. Nu är tillsatsen som förstärker vaccinets effekt starkt misstänkt.

Publicerad

Sambandet mellan vaccin mot svininfluensa och nervsjukdomen narkolepsi bekräftas i dag av en summeringsrapport från det finska folkhälsoinstitutet, THL.
Den nationella arbetsgrupp som jobbat med frågan bedömer  att det misstänkta vaccinet  —som heter Pandemrix och är tillverkat av  läkemedelstillverkaren Glaxosmithkline — bidragit till ökningen av sjukdomen bland barn och unga i åldrarna 4 och 19 år.
Studierna visar sammantaget att risken var 13 gånger högre för att vaccinerade barn och unga skulle drabbas jämfört med ovaccinerade i samma åldergrupp, eller sex fall på 100 000 vaccinerade i åldersgruppen.
Fram till den 25 augusti har 98 fall av narkolepsi  som uppkommit efter vaccineringen anmälts till THL.
79 av dessa var i åldern 4-19 år, när de vaccinerades mot influensan. Hos de flesta började symptomen, som att barnen att faller i perioder av sömn, inom ett par månader efter vaccineringen.  Nästan alla utom ett barn har också drabbats av kataplexi, det vill säga  ofrivillig avslappning av skelettmuskulaturen..
Forskarna och immunologerna i Finland misstänkte tidigt att ökningen av fallen av narkolepsi orsakats av det förstärkningsämnet ASO3, som tillsätts i vaccinet för att höja immuneffekten,  och som innehåller det omdiskuterade ämnet skvalen.
Nu rapporterar man att man funnit antikroppar som binder sig till tillsatsen  hos ungefär en fjärdedel av de som drabbats.  
Tillsatsen har inte tidigare rapporterats gett upphov till bildning av antikroppar och forskarna ska nu gå vidare med att studera reaktionerna.
Forskare i Kina rapporterade nyligen att man funnit fall av narkolepsi bland personer som insjuknat i svininfluensan. Man misstänker där att  viruset kan påverka sjukdomsutbrotten.
Men, enligt de finska forskarna är det mindre  tio procent av de drabbade i Finland som har haft  svininfluensa. Detta tolkar man nu i Finland som att viruset inte spelar någon större  roll i sammanhanget.
”Svininfluensainfektionen förefaller således inte ha någon betydande roll eller samverkan med Pandemrix-vaccinet vid uppkomsten av narkolepsi”, skriver THL.