Industri

Odlad luftstrupe räddade livet

Strupen byggs upp av nanofibrer av PET, polyetylentereftalat. I en bioreaktor odlas ett lager av stamceller från patientens benmärg fram på ytan.CredOSF Saint Francis Medical Center, Peoria, Illinois. Foto: Jim Carlson
Strupen byggs upp av nanofibrer av PET, polyetylentereftalat. I en bioreaktor odlas ett lager av stamceller från patientens benmärg fram på ytan.CredOSF Saint Francis Medical Center, Peoria, Illinois. Foto: Jim Carlson

Hannah Warren, snart tre år, föddes utan luftstrupe. I en världsunik operation har hon nu fått en konstgjord strupe, tillverkad av biokompatibel plast och stamceller.

Publicerad

Genom att klä en plaststrupe med stamceller från den lilla flickans benmärg har läkarna lyckats skapa ett organ som inte stöts bort av kroppen. Förberedelserna för det komplicerade ingreppet har tagit två år. Operationen utfördes vid Childrens Hospital i Peoris, i Illinois, USA och leddes av Paolo Macchiarini, gästprofessor i regenerativ kirurgi vid Karolinska Institutet.

Han har testat tekniken tidigare och räddat livet på fem vuxna patienter med akut behov av en ny luftstrupe. Utmaningen nu var dels att man inte kunde utgå från patientens egen luftstrupe när formen skapades, dels att det var ett litet barn. Men allt gick som planerat.

-Transplantationen har inte bara räddat hennes liv. Så småningom kommer hon även att kunna äta, dricka och prata, säger Paolo Macchiarini.

-Hon kommer också att kunna springa omkring och leka med sin syster.

Det är långt i från det liv Hannah Warren levt fram till nu. När hon föddes i augusti 2010 var hon blå. Hon intuberades omedelbart för att få luft. Datortomografibilder visade att hon fötts utan luftstrupe, och att tuben förts ner genom matstrupen. Hon fördes till intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Seoul i Sydkorea, där hon har vårdats fram till slutet av mars i år.

-Hon är vårt lilla mirakel, säger pappa Darryl Warren. Vi har inte ord nog för att uttrycka vårt tack till alla som har hjälp den här drömmen att bli verklighet.

Paolo Macchiarini gläds med föräldrarna och över framsteget. Nu jobbar han vidare mot nya mål. Dit hör att använda patientens egna stamceller för att reparera skadade lungor samt hjärnskador som uppstått vid olyckor.

-Målet är att terapier, baserade på patientens egna stamceller, på sikt ska kunna ersätta organdonationer och livslång medicinering med mediciner som sätter ner immunförsvaret, säger Paolo Macchiarini.

Under hösten 2015 och våren 2016 har nya uppgifter om misstänkta oegentligheter när det gäller Paolo Macchiarinis forskning och utfallet av operationerna kommit fram, se länk.