Hållbar industri

Lund ska testa ny mobilnätsteknik för iot

Mårtenstorget i Lund. Foto: Ingemar D Kristiansen / Sydsvenskan / IBL Bildbyrå
Mårtenstorget i Lund. Foto: Ingemar D Kristiansen / Sydsvenskan / IBL Bildbyrå
Anders Trana, projektledare för Smarta offentliga miljöer. Foto: Hossein Lavi
Anders Trana, projektledare för Smarta offentliga miljöer. Foto: Hossein Lavi

Inom ramen för innovationsprojektet Smarta offentliga miljöer i Lund, bjuder Telia in företag och verksamheter för att testa mobilnätstekniken narrowband-iot.

Publicerad

Future by Lund heter en innovationsplattform som drivs av Lunds kommun och Vinnova för utveckling av smarta och hållbara städer.

Initiativet samlar nya och etablerade aktörer sida vid sida, där olika testmiljöer används för att prova nya tekniker. Ett av de projekt som drivs inom Future by Lund är ”Smarta offentliga miljöer”, som genomförs i samarbete med Malmö stad och en rad olika företag.

– Vi bygger en testbädd för internet of things i Lund och Malmö, där olika tekniker provas. Vi vill testa så många tekniker som möjligt, och det betyder förstås mycket att ha med en aktör som Telia i projektet, säger Anders Trana, projektledare för Smarta offentliga miljöer.

Ska ge nya lösningar för smarta staden

Tanken är att uppkopplade sensorer och prylar kan spela en viktig roll i skapandet av nya typer av lösningar för den smarta staden, samtidigt som det antas ge möjlighet till ökad företagsamhet i kommunen. Projektet inleddes i höstas och pågår till 2022.

– Med Telia som partner i projektet har vi nära tillgång till viktig kompetens och teknik för att lyckas med detta, säger Anders Trana.

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia Sverige, beskriver Future by Lund som ett ekosystem där olika aktörer bidrar med sina unika förmågor och samarbetar för att skapa smarta lösningar för hållbar samhällsutveckling.

– För oss är det här en spännande testbädd för tekniker som narrowband-iot, där våra samarbetspartners kan labba med tekniken för att lösa riktiga utmaningar i staden, säger Magnus Leonhardt.

Sedan tidigare omfattar Smarta offentliga miljöer ett öppet sensornätverk baserat på long range-teknik (lora). Några verksamheter, exempelvis sensorer som övervakar en, är redan igång i detta nät.

Ny teknik utvecklad för iot

Under detta år ska alltså entreprenörer, företag och offentliga verksamheter bjudas in att testa narrowband-iot, vilket Telia beskriver som en helt ny teknik i mobilnätet som är speciellt utvecklad för internet of things.

Telia uppger att narrowband-iot lämpar sig för att koppla upp ett stort antal sensorer som ska fungera i många år. De klarar att monteras på en mängd olika sorters utrustning och infrastruktur för ett hållbart underhåll, både ovan och under jord.

Uppkopplad utrustning kan signalera när service behövs istället för att det görs enligt satt schema, något som kan spara både pengar och miljö genom lägre installationskostnad och energiåtgång.

Detta är "narrowband internet of things"

NB-iot beskrivs av Telia som en utökad variant av 4G, och ett steg i utvecklingen mot 5G, som möjliggör uppkoppling av många sensorer på otillgängliga ställen i stadsmiljö och på landsbygden.

De främsta egenskaperna uppges vara låga kostnader för mobila enheter, lägre energiåtgång, låg installationskostnad samt bättre täckning inomhus och utomhus.

Batteritiden föriot-enheter ska kunna förlängas till upp mot tio år, enheter ska kunna nås med upp mot 100 gånger lägre radiosignal, och över tid ska kostnaderna föriot-enheterna kunna sänkas till närmare en tiondel av dagens nivå.