Hållbar industri

Flygindustrin testar ny metod

Värdedriven design. Fakta: Ville Westman, grafik: Jonas Askergren
Värdedriven design. Fakta: Ville Westman, grafik: Jonas Askergren

Forskare på Blekinge tekniska högskola har utvecklat ett sätt att visualisera hur designen påverkar värdet på produkten. Modellen är på god väg in i flygindustrin. <br/>– I stället för att modellera ett koncept, skapar vi hundratals varianter som utvärderas ur många fler aspekter, säger Ola Isaksson på flygmotortillverkaren GKN.

Publicerad

Ola Isaksson är specialist på produktutvecklingsmetoder på GKN och ser stora fördelar med att kunna visualisera värdet direkt i modellerna. Han jämför det med vad cad och 3d-skrivare betydde för produktutveckling när de metoderna började användas.

– Det är näst intill att man kan kalla det här produktutveckling 3.0, säger han.

Metoden som forskarna vid Blekinge tekniska högskola använt sig av handlar om att räkna ut vilket värde de olika komponenterna bidrar med till produkten. Sedan redovisas det visuellt vilket ger en enkel överblick över hur värdeoptimerad designen är.

– När man designar produkter är det viktigt att hitta värdeadderande egenskaper. Hur värdet varierar beroende på vilka komponenter vi väljer. I grafiken visar grön bra, gult är okej och rött är dåligt. Det gör att det blir lätt för andra att förstå vad som annars beskrivs med komplicerade beräkningar, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola.

Han menar att det även är värdefullt att se hur en komponent påverkar helheten av designen.

– Om man optimerar en del av produkten, tvingas man att kompromissa för mycket i andra delar. Då kanske slutkunden inte uppfattar att produkten som helhet fungerar som det var tänkt. Med värdedriven modellering kan man optimera produktens egenskaper på totalt värde, säger Tobias Larsson.

Underlaget till den visuella modelleringen baseras på beräkningar enligt ett koncept kallat Evoke, som tagits fram i ett EU-projekt där flera universitet och högskolor samarbetat.

Tobias Larsson arbetade tidigare med projektet på Luleå tekniska universitet tillsammans med bland annat den italienske forskaren Marco Bertoni. De har nu börja forska i att använda den visuella modellen för att visa en design ur perspektivet hållbar utveckling. BTH sammarbetar även med Chalmers i forskning där de tittar på andra variabler i designen, exempelvis geometrisk robusthet.

Tobias Larsson och Marco Bertoni säger båda att deras forskning just nu är inriktad mot flygindustrin men att den givetvis kan användas i produktutveckling i andra områden.

Ola Isaksson på GKN säger att det nu pratas mer och mer om produktens värde i korridorerna.

– För ett par år sedan var det ingen som pratade om det här. Det handlar om både kultur och arbetssätt i organisationen. Vi gör det här för att det är viktigt för vår konkurrenskraft på lång sikt. Det är också ett sätt att samtidigt minska kostnaden i produktionen och höja värdet på den färdiga produkten.

Andra företag som jobbar med detta är exempelvis Airbus och Rolls-Royce.

Värdedriven design

Forskningsområde som handlar om att optimera en produkts värde statistiskt.

2007 började forskare på Luleå tekniska universitet att forska på hur värdedriven design kan påverka innovation och teknikutveckling.

2009 startade EU-projektet Crescendo. Projektet pågick till 2012, och företag, universitet och högskolor från 13 länder deltog i forskningen. Bland andra Airbus, Saab, GKN, Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet.

2013 startades ett kluster med fokus på värdedriven design som stöds av Vinnova. I klustret ingår Chalmers, Blekinge tekniska högskola, GKN och Swerea.