Hållbar industri

Diskar kretskorten med vatten

Flextronics tvättar numera 300 000 kretskort om året utan att använda kemikalier.
Flextronics tvättar numera 300 000 kretskort om året utan att använda kemikalier.

Kassationerna minskade och kretskorten blev renare när Flextronics bytte ut tvättmedlet mot ljummet, ultrarent vatten. - Idén fick vi från en artikel i Ny Teknik, säger projektledaren Torleif Hultin.

Publicerad

<p>När kontraktstillverkaren Flextronics i Karlskrona skulle tvätta kretskort före lackeringen blev det problem. Tvättmedlet tog bort texten på komponenterna och skadade ytan. Resultatet blev orimligt stora kassationer.</p> <p>Då läste Torleif Hultin i Ny Teknik om ett nytt sätt att tvätta bort olja och smuts med ultrarent vatten. </p> <p>- Vi började testa för ett och ett halvt år sedan. Nu tvättar vi 300000 kretskort om året utan att behöva använda några kemikalier, säger Torleif Hultin som lett projektet på Flextronics.</p> <p>Ultrarent vatten är vanligt kranvatten som avjoniserats och filtrerats i flera steg så att det blir helt fritt från salt, mineraler, metaller och lösta gaser. Vattnet beter sig då som ett lösningsmedel och får bort smuts och fett. </p> <p>Tekniken har utvecklats av Linköpingsföretaget Qlean Scandinavia, som sedan flera år använder ultrarent vatten för rengöring av fasader och transformatorstationer.</p> <p>Tillsammans med Linköpings universitet och tre miljoner i forskningsstöd från miljöteknikprogrammet Proenviro har företaget utvecklat processen för industrin. </p> <p>Flextronics är den första kunden som använder ultrarent vatten i produktionen. </p> <p>- Det är klart att en del är misstänksamma, men det ultrarena vattnet ger till och med bättre resultat än alternativet, att använda avjoniserat vatten med högt tryck och hög temperatur, säger Torleif Hultin.</p> <p>Förutom att koppla in filtreringsutrustningen behövde inga förändringar göras på tvättmaskinen. Första tvättsteget kunde slopas helt. Istället körs bara fyra sköljcykler med rumstempererat vatten.</p> <p>Förutom minskade kassationer och att kemikalierna inte längre behövs har energiåtgången minskat. </p> <p>Petra Hammarstedt, vd för Qlean Scandinavia, ser en stor potential i industrin. Hon berättar att flera underleverantörer till fordonsindustrin nu testar att tvätta detaljer med ultrarent vatten före lackeringen.</p> <p>- Företag som vill gå över till att använda vattenbaserade lacker kan till exempel komma ifrån problemet med tvättmedelsrester som löser upp lacken. De kan också använda en enklare torkprocess.</p> <p>Ett hinder är att övertyga tänkbara kunder om hur och hur bra metoden fungerar. Tester pågår på forskningsinstitutet Swerea IVF, där olika detaljer som tvättats med ultrarent vatten jämförs med detaljer som tvättats med kemikalier.</p> <p>- Resultaten är lovande, även om den slutgiltiga rapporten ännu inte är klar. Vi vill också gå vidare och starta forskning kring de vetenskapliga förklaringarna, säger Erik Sundin, docent inom monteringsteknik på Linköpings Universitet.</p>

Läs artikeln om den nya tvättmetoden här: Hon tvättar bort olja med ljummet vatten

Ultrarent vatten löser smuts och fett

Vad är ultrarent vatten?
En exakt definition saknas och det finns flera företag som erbjuder ultrarent vatten. Företaget Qlean Scandinavia, som tidigare hette Servicestaden, kallar sin reningsmetod Qlean. I en speciell utrustning avjoniseras först vattnet. Sedan filtreras det så att det blir helt fritt från salt, mineraler, metaller och lösta gaser.

Hur fungerar det, vatten kan ju inte lösa fett?
Nej. Lika löser lika lyder minnesregeln. Men vatten som "avgasats", det vill säga befriats från löst syre och kväve, har en tvättande effekt. Mekanismerna för detta är inte kända, men forskning visar att gaserna hjälper till att hålla ihop oljedropparna i vattnet.

Vad kan det användas till?
Ultrarent vatten kan användas som lösningsmedel för att lösa upp smuts och fett.

Går det att köpa på flaska?
Nej, hållbarheten är bara cirka 24 timmar, sedan avtar den tvättande förmågan i takt med att vattnet binder ämnen från omgivningen.