Industri

Bruket hittar grön framtid i granulat

För några år sedan var nedskärningar vardag. Men nu har pappersbruket i Hylte investerat för framtiden – och breddar verksamheten med granulatproduktion.

Publicerad

Lokalerna står tomma sedan den gamla massafabriken vid Hyltebruk avvecklades. Men nu ska de i stället användas till en helt ny anläggning för produktion av biokompositgranulat: En jätteinvestering på 120 miljoner kronor, vilket främst handlar om installation av processutrustning.

– Vi startar med projekteringen direkt och planerar att starta tillverkningen under första kvartalet nästa år. Det som tar längst tid är maskinleverantörernas leveranstider, säger Håkan Naij, chef för Stora Ensos bruk i Hylte.

Det anrika bruket är ett av landets största för tidningspapper. Och då den marknaden vikt de senaste åren med nedskärningar som följd har en parallell utveckling för att hitta nya verksamheter pågått.

– Vi har tillgänglig infrastruktur på fabriken och vill göra något bra av det. Samtidigt använder vi fibern, som är vår kärnkompetens, till något nytt. Vi har letat alternativa produkter för fibern och hittat det i granulatet, säger Håkan Naij.

En pilotmaskin har funnits på bruket i Hylte i ett drygt år och granulat har leverats och använts av potentiella kunder.

– Det har fungerat jättebra och vi tror oss veta att det finns en marknad, säger Håkan Naij.

Det finns en rad andra tillverkare av biokompositer med olika fibertyper, som växtfibrer, och olika tillverkningsmetoder. Stora Enso har hittat sin egen mix som består av 50 procent träfiber från massatillverkningen och 50 procent plast, vilket mixas i en så kallad compounder. Ut kommer ett granulat som säljs vidare till plastindustrin. Formsprutare kan använda samma maskiner som för granulat med 100 procent plast.

Stora Ensos mix innehåller i ett första läge 50 procent fossil plast, ny eller återvunnen.

– Ambitionen är att öka bioinnehållet med tiden. Antingen genom att öka andelen fiber eller genom att använda biobaserad plast, säger Håkan Naij.

Vad är den största utmaningen med den här investeringen?

– Det är för oss en ny produkt, en ny marknad och nya kunder. Även om vi vet att produkten som sådan är bra innebär det ändå en utmaning.

Filmen nedan visar hur granulatet produceras:

Gilla Ny Teknik på Facebook