Hållbar industri

40 procent bättre med tv på jobbet

Den digitala kommunikationen över dator och tv mellan arbetslagen och lagerpersonalen kompletteras med dagliga 'morgonvandringar'. Då besöker Henrik Tagesson och en grupp beredare, materialanskaffare, planerare och flödesledare de olika monteringslagen. Foto: Christer Pöhner
Den digitala kommunikationen över dator och tv mellan arbetslagen och lagerpersonalen kompletteras med dagliga "morgonvandringar". Då besöker Henrik Tagesson och en grupp beredare, materialanskaffare, planerare och flödesledare de olika monteringslagen. Foto: Christer Pöhner

När montörerna på Atlas Copco började styra och övervaka jobbet på tv-skärmen gick det 30-40 procent snabbare.

Publicerad

<p>Anna Danielsson och Daniel Kawenja behöver bara kasta en blick på tv-skärmen för att ta reda på om det finns tillräckligt många hydraulikslangar för att avsluta monteringsjobbet de håller på med uppe på en stor borrigg.</p> <p>Saknas något knappar de bara på tangentbordet för att upplysa dem på lagret om vad som saknas.</p> <p>På tv:n, som är en lcd-skärm, ser de exakt vilket material som körts ut till dem på arbetsstationen. </p> <p>De ser vad som förbrukats och hur mycket av specifika komponenter och delar som finns kvar. Där hittar de monteringsbeskrivningar. Och där finns uppgifter om hur de ligger till tidsmässigt, vad de ska göra de närmaste två, tre dagarna, när de ska börja, när de bör vara klara. </p> <p>Nästan så att tv:n tagit över deras liv. Åtminstone när de är på jobbet.</p> <p>Anna Danielsson och Daniel Kawenja är två av medlemmarna </p> <p>i ett av nio arbetslag på lika många fasta stationer i en av Atlas Copcos monteringshallar i Örebro.</p> <p>Det som alltid försvårat försöken att få till en mera strukturerad och flödande produktion är de speciella maskiner som tillverkas - riggar för att bygga och förstärka tunnlar, gruvor och andra bergrum.</p> <p>Vissa av maskinerna som står på verkstadsgolvet är som monster i en Alien-film. Enorma maskiner, tunga, otympliga. Även de minsta är nästan omöjliga att förflytta.</p> <p>Det är ett skäl till att det inte går att låta underjordsriggarna flöda fram på ett löpande band.</p> <p>Ett annat är att varje rigg är en unik produkt, till 100 procent kundanpassad. Den ena är ibland snarlik den andra, men aldrig exakt likadan. Därför går det inte att standardisera de olika arbetsmomenten. </p> <p>Det är omöjligt att få till en serieproduktion - som skulle förutsätta en nästan oändlig mängd fixturer och olika specialverktyg. Flexibiliteten i tillverkningen måste vara nära nog total.</p> <p>Men en sådan låsning vid de nio fasta monteringsstationerna har varit svår att smälta för en produktionsansvarig som jobbat inom fordonsindustrin.</p> <p>- Vi har tvingats göra tvärtom, sätta puls på materialflödet i stället för själva monteringsarbetet, säger Henrik Tagesson.</p> <p>Han kom för några år sedan till Örebro från Volvokoncernen, där han jobbat med produktion och effektivisering. Framför allt på Volvo Construction Equipment i Hallsberg, men även i Torslanda och Tuve.</p> <p>Det är framför allt från dessa ställen han hämtat idéerna - uppslag som kompletterats med inslag från Scania, varifrån Örebrofabrikens högste chef kommer från.</p> <p>Resultatet av förändringarna - en ökning av effektiviteten med 30-40 procent - har gjort att Atlas Copco i Örebro blivit en "snackis" i den svenska industrin. Särskilt bland företag med produkter som påminner om monsterriggarna </p> <p>i Örebro.</p> <p>Den digitala kommunikationen över dator och tv mellan arbetslagen och lagerpersonalen kompletteras med dagliga "morgonvandringar". Då besöker Henrik Tagesson och en grupp beredare, materialanskaffare, planerare och flödesledare de olika monteringslagen.</p> <p>- Tidigare fick en gruppansvarig från varje lag komma in på kontoret och avrapportera. Nu är det vi som går ut till montörerna - som stöd och uppbackning, säger Henrik Tagesson.</p> <p>Om någon station ändå får problem med att bli klar med en rigg </p> <p>i rätt tid finns en "Dominostation" som tar över jobbet - för att inte störa planeringen och undvika förseningar av annan produktion.</p> <p>Nästa steg för att undvika </p> <p>störningar och öka pulsen är att flytta de mest komplicerade riggarna till ett speciellt flöde, som man nu bygger i en lokal strax intill.</p>

Nya metoden sparar många timmars jobb

Ort: Örebro.

Totalt 1 500 anställda.

Den avdelning Ny Teknik besökt slutmonterar underjordsmaskiner, två olika grundmodeller.

Den ena heter Simba - riggar för produktionsborrning.

Den andra heter Boltec - riggar för bergförstärkning.

På slutmonteringen jobbar 75 personer, inklusive kontor, lager, beredning med mera. Avdelningen växer och i slutet av året uppgår man sannolikt till 100-110 personer.

"Visualiserad sekvensiering" kallas den nya arbetsmetoden. Där styr tv:n materialflödet till arbetsstationerna i rätt mängd, på korrekt klockslag, till en av de sekvenser monteringsarbetet delats upp i. T  idigare kom delarna enligt principen allt på en gång till en enda plats. Montörerna låg dubbelvikta över lastpallarna och letade efter komponenter. Det brukade ta ett par dagar att sortera  i materialet innan de kunde börja det egentliga arbetet.

I dag, tre år senare, kommer materialet sorterat i portioner som var och en är anpassad till den sekvens som ska monteras just den eller de närmaste två dagarna.

Delarna och komponenterna kommer dels från

Atlas Copcos egna verkstäder, dels från underleverantörer från Sverige och hela världen.