FORDON

Volvos fabrik tvingar salamandrar att flytta

En Volvo-skylt på en fabrik.
Tusentals salamandrar och även trollsländor kommer att flyttas till nya dammar när Volvo bygger batterifabrik utanför Mariestad.

Tusentals salamandrar tvingas nu att flytta inför Volvos planerade batterifabrik utanför Mariestad i Västergötland. Och antalet vattensalamandrar i området förbluffar biologerna, rapporterar Vetenskapsradion.

Publicerad

Över 10 500 salamandrar har hittills hittats under en månads flyttarbete, något som är betydligt fler än förväntat.

Vattensalamandrar är en strikt skyddad art och hittades i området när planerna på att bygga fabriken väcktes.

Även det ödlelika groddjurets fortplantningsområden och viloplatser är skyddade och den enda lösningen för att kunna bygga fabriken är att flytta djuren helt.

Fabriken, som ligger i en träddunge med en damm hyser arten större vattensalamander och det är de som får ett nytt hem i nybyggda dammar.

Även andra arter i området kommer flyttas till de nya dammarna, bland annat trollsländor.