Fordon

Volvo ska kapa 40 procent av utsläppen per bil till 2025

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Henrik Montgomery/TT
Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Henrik Montgomery/TT

UPPDATERAD. På sju år ska livscykelutsläppen från en bil från Volvo Cars sänkas med 40 procent, motsvarande 21 ton koldioxid.

Publicerad

I samband med onsdagens lansering av Volvo Cars första elbil för masstillverkning, XC40 Recharge, presenterar företaget även en ny klimatplan. Planen sägs ligga i linje med det globala klimatavtalet från Paris 2015 som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer. Volvo Cars har därför satt en ambition om att vara ett klimatneutralt företag 2040.

– Vi transformerar vårt företag genom konkreta åtgärder, inte symboliska löften, säger vd Håkan Samuelsson i ett uttalande.

Som ett steg på vägen mot det övergripande målet för klimatneutralitet lanserar Volvo Cars ytterligare ett mål: livscykelutsläppen för Volvobilar ska sänkas med 40 procent mellan 2018 och 2025.

Sedan tidigare har företaget sagt att hälften av de sålda fordonen ska vara helt eldrivna till 2025, vilket i så fall skulle sänka avgasutsläppen från nya bilar med hälften. Utöver det vill Volvo minska koldioxidutsläppen från leverantörskedjan med 25 procent till 2025. Samma sak gäller utsläppen från företagets totala verksamhet, inklusive tillverkning och logistik. Sedan tidigare finns också målet om att 25 procent av plasten i bilarna ska vara återvunnen 2025.

Volvo kommer att börja redovisa livscykelutsläpp för alla nya modeller från och med XC40 Recharge, som alltså presenteras i dag. Någon siffra för den bilen finns dock inte med i det på förhand utskickade materialet.

Från 53 ton CO2 till 32

Volvo presenterar heller ingen siffra för en bils genomsnittliga livscykelutsläpp för 2018, som alltså ska utgöra beräkningsbasen för 2025-målet, varken i pressmaterialet eller i senaste hållbarhetsredovisningen. På en fråga från Ny Teknik svarar Katarina Adamson, kommunikationschef, att Volvos estimerade globala fotavtryck 2018 var 34 miljoner ton koldioxid i hela värdekedjan, vilket inkluderar livscykelutsläppen för sålda bilar det året. Det innebär 53 ton per bil.

Till 2025 ska Volvo därmed ha sänkt sina utsläpp till drygt 20 miljoner ton koldioxid, motsvarande knappt 32 ton per bil över livscykeln.

Det genomsnittliga avgasutsläppet för nya Volvobilar i EU uppgick 2018 till 133 gram CO2 per kilometer, en ökning med 7 gram sedan 2014, vilket bland annat förklarats av att testcykeln förändrats.

År 2021 ska den siffran i Volvos fall ha sänkts till cirka 110 gram per kilometer, annars väntar böter . Målet för hela EU:s nybilsflotta är som bekant 95 gram per kilometer i snitt 2021, men för Volvos del har siffran alltså satts till cirka 110 gram, vilket beror på att företaget bygger stora och tunga bilar.

Uppdaterad version: Utsläppssiffror tillagda efter kontakt med Volvo Cars.