Fordon

Vårproppen: Bantat stridsskepp mot nya helikoptrar

Det nya medeltunga helikoptersystem som regeringen vill satsa på kostar runt 4,7 miljarder kronor. För att få råd måste försvaret dra hårt i livremmen och bland annat halvera kostnaden för ett av de två nya planerade stridsstödsfartygen och senarelägga det andra.

Publicerad

I dagens vårproposition avslöjas för första gången kostnaden för det nya medeltunga helkoptersystem som försvarsminister Sten Togfors avviserade helt nyligen.

Den uppgår till omkring 4,7 miljarder kronor. Enligt uppgift i DN vill regeringen satsa på att köpa in amerikanska helikoptrar av typ Black Hawk, som finns i en rad länder.

Men detta vill inte Mikael Östlund, försvarsministers pressekreterare, bekräfta.

—Det kan stå klart först efter att militärhelikopterutredningen är klar i sommar och först efter att  alla slutliga underlag är på bordet någon gång i höst, säger han.

Han konstaterar dock att regeringen tagit ”ordentlig höjd” när det gäller kostnaden för de nya helikoptrarna.

Exakt hur många helikoptrar man får för pengarna kan han inte ge besked om i dagsläget.

—Men det är i sammanhanget ett stort antal helikoptrar, säger han.

I kostnadsramen ingår utöver själva helikoptrarna också drift och utbildning.

Regeringen kommer inte att skjuta till några nya pengar utan föreslår i propositionen att medel ska frigöras inom försvaret och rabblar upp en rad tuffa sparåtgärder.

—Den största besparingen blir sänkta ambitioner när det gäller ett nytt stridsstödsfartyg. Det är ett led i att regeringen satsar på närområdesprincipen, säger Mikael Östlund.

”Sänkta ambitioner” innebär att försvarsmakten måste sänka kostnaden för det första av de två nya planerade stridsstödsfartygen och senarelägga leveransen av det andra. Fartygen är tänkta att ersätta de äldre stödfartygen Visborg och HMS Trossö.

—Enligt de uppgifter vi har från regeringen får vi anskaffa ett nytt stridstödsfartyg under perioden 2011 till 2020 men vi måste minska kostnaden för det från knappa två miljarder till dryga en miljard, säger konteramiral Jörgen Ericsson, försvarets planeringschef, till Ny Teknik.

—Det andra stridsstödfartyget, som skulle ersätta HMS Trossö, får vi anskaffa först efter 2020 och det betyder att vi måste använda HMS Trossö längre tid

Visborg och Trossö har de senaste åren använts som minröjningsfartyg i bland annat Baltikum och HMS Trossö gjorde en insats i samband med den internationella piratjakten i Adenviken uranför Somalias kust 2008-2009.

Det nya stridsstödfartyget har projekterats och gått under arbetsnamnet L10 och planeras kunna klara en rad funktioner.

Det ska understödja Visbykorvetterna,  transportera armé- och amfibieförband i samband med internationella insatser, ha helikopterberedskap och klara av att utföra avancerad sjukvård.

Fartyget sägs bli 125 meter långt med ett tonnage på 6 000 ton. 

—Exakt hur den här besparingsåtgärden och andra påverkar oss ska vi leverera besked om till regeringen i slutet av maj. Men det är klart att det påverkar vår operativa förmåga och målbilden för insatsorganisationen år 2014 när vi ska frigöra 4, 7 miljarder och inga friska pengar tillkommer, säger Jörgen Ericsson.

Som ytterligare sparåtgärder föreslår Alliansregeringen i dag också bland annat att försvaret avveckla äldre helikoptersystem. Sannolikt rör det sig om Helikopter 4, även om det inte sägs rakt ut.

—Det är inte tydligt vad som avses men det har tidigare tagits en rad avvecklingbeslut när det gäller Helikopter 4 , säger Mikael Östlund.

Regeringen vill också avbryta uppgraderingar på Helikopter 15 och sänka ambitionerna när det gäller utveckling och anskaffning av nya ledningssystem.

Dessutom vill man stoppa vidareutvecklingen av pansarvärnsrobotsystemet 55c och senarelägga andra materielprojekt. Bland annat anskaffningen av ett antal splitterskyddade fordon och bandvagnar.

—Men den upphandling av splitterskyddade fordon som FMV nu arbetar med ska fullföljas, säger Mikael Östlund.

Regeringen föreslår också inköp av två nya smygubåtar och modernisering av två ubåtar av Visbyklass. Kostnaden för dessa projekt ingår iförsvarets Materielplan och är belagda med sekretess.