Fordon

Trafikverket vill fylla vita fläckar med snabbladdare

De vita vägsträckorna saknar utbyggd snabbladdning, enligt Trafikverket. Foto: Trafikverket
De vita vägsträckorna saknar utbyggd snabbladdning, enligt Trafikverket. Foto: Trafikverket
Laddstationer för elbilar. Foto: Electrify America
Laddstationer för elbilar. Foto: Electrify America

Antalet snabbladdare i Sverige ökar snabbt. Men ännu finns vita kartfläckar. Nu vill Trafikverket skynda på utbyggnaden.

Publicerad

Regeringen beslutade nyligen att Trafikverket ska besluta om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för elfordon. Myndigheten har totalt 150 miljoner kronor att fördela över tre år.

Målet är att utvalda vägsträckor ska ha minst en snabbladdare (minst 50 kW likström) var tionde mil. Arbetet med att identifiera vägsträckorna pågår men utgångspunkten är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor. Redan nu ser myndigheten att vägsträckor i Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg saknar infrastruktur.

Trafikverket kommer att genomföra utlysningen i september. Då blir det möjligt att söka stöd för att bygga snabbladdare, med upp till 100 procent. Vem som helst kan söka stödet, men det täcker endast investeringen och inte driften av anläggningen.

I dagsläget finns 450 publika snabbladdare i landet, en ökning med 50 procent sedan 2018.