Tävlingen avgjord – så ska nya forskningsfartyget heta

2017-09-29 13:19  
Forskningsfartyget byggs just nu på ett varv i Spanien och kommer att döpas till Svea. Foto: Skipsteknisk

Ägir, Pontos, Oculus Marina, Svea eller Njord. Sveriges nya forskningsfartyg har fått ett namn.

SLU har beställt ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg. För att bestämma namnet anordnades en omröstning. Allmänheten har fått bidra med namnförslag.

När ett brittiskt polarforskningsfartyg skulle döpas på liknande vis slutade det med att folket röstade fram Boaty McBoatface. Något som inte föll i god jord hos forskningsministern. Namnet blev i stället RRS Sir David Attenborough.

Över tusen namnförslag lämnades in i den svenska tävlingen. De flesta gallrades bort, bland annat för att de saknade motivering eller var ”direkt olämpliga”.

– Vi valde ut 28 namn som bedömdes uppfylla de krav vi ställde. Sedan hade vi en öppen omröstning och det namn som fick flest röster, Svea, var även juryns favorit, säger Lars Thorell, chef för SLU:s fartygsenhet.

Juryn bestod av Ylva Hillbur, Gunnar Söderström, Magnus Appelberg, Lars Thorell, Erik Fahlbeck.

Läs mer:

Läs mer: Nya forskningsfartyget: SLU sänkte ”Steffes Kryssare”

Det vinnande förslaget skickades in av Jan-Erik Johansson, fiskeriassistent vid SLU:s institution för akvatiska resurser. Motiveringen löd:

”Ett kort och bra namn som används som symbol för Sverige. Svea är ett kvinnonamn med svenskt ursprung som sedan slutet av 1600-talet, i form av Moder Svea, använts som en symbol för landet Sverige. Moder Svea brukar framställas som en kraftig sköldmö, oftast med ett eller två lejon. Symbolen är vanligt förekommande, den finns till exempel som staty på riksdagshuset. Regeringen har gett i uppdrag åt SLU att bygga det nya forskningsfartyget som en resurs för Svea rikes miljöövervakning och havsforskning. Skeppet bör därför heta Svea – allas vårt moderskepp!”

Alla 28 namnförslag

Aequor - Betyder hav på latin. Havet är precis som det latinska språket, väldigt gammalt.

Áhkká - Fartyg i norr har ofta fått namn från mytolgin, tex isbrytarna från den nordiska asatron. Áhkká är en samisk gudinna /moderssymbol/ ledarfigur (Berget Áhkká brukar kallas Sapmis drottning). Hon förknippas med många goda egenskaper. Ett vackert båtnamn som anknyter till traditionen att ge båtar feminina namn och dessutom påminner många om den gamla kloka ledargåsen i sagan om Nils Holgersson.

Ammodytes - Tobisfisk är en fisksort vi hittar i vattnen runt Sverige. A-namnet anknyter till tidigare Svenska forskningsfartyg som Ancylos och Argus.

Arcturus - Det är den starkast lysande stjärnan på den norra stjärnhimlen.

Artedia - För att hedra Uppsalaforskaren, tillika Linnés vän - Petrus Artedi som var "fiskarnas fader". Ett logiskt namn för ett fartyg som ska bygga kunskap under ytan. Sin tids främsta fiskforskare, som sorgligt nog drunknade i en av Amsterdams kanaler.

Arvak - Är en av de hästar som drog solens vagn i fornnordisk mytologi. På så sätt hjälpte Arvak till att sprida ljus, något som det nya undersöknings- och forskningsfartyget också kommer att göra. Att namnet anknyter till nordisk mytologi är lämpligt då fartyget ska gå i nordiska vatten. Arvak betyder morgontidig, vilket också kan tolkas som den som inte ligger på latsidan, passande för ett fartyg med så viktiga uppdrag.

Arwin - AR som i Argos, Aranda och Armon. Win för att det låter bra.

Blid - Fiskegudens Njords dotter och en av Frejas åtta systrar. Borde vara passande med tanke på var vi bor och andra båtnamn inom svensk sjöfart.

Gadus - Skeppet skall undersöka torskbestånden i Östersjön. Gadus morrhua är namnet på Atlantisk torsk enligt Linne. Det passar bra med ett könsneutralt organismnamn på ett forsknings- och undersökningsfartyg, och torsksläktet har stor betydelse både för ekosystemet och människan. Dessutom påminner namnet lite om Argus, det gamla fartyget. Gadus är ett kort namn med tydlig koppling till kommersiellt viktiga fiskarter som detta fartyget kommer att provta, för både förvaltning och forskning.

Hefring - SLUs huvudsäte Ultuna har starka kopplingar till vendel och vikingatid, detta har redan befästs genom namngivningen av utrymmena i VHC. Hefring är en av nio döttrar/böljor till Ran, havets gudinna i fornnordisk mytologi. Hefring betyder den stigande vilket ska syfta på fartygets förmåga att ur havsdjupen uppbringa kunskap.

Nadir - Skeppets funktion är att gå till botten med forskningens frågeställningar. Det sker under skeppet, bland annat på havets botten. Vad är då bättre än motsatsen till zenit, dvs Nadir!

Nekton - Är ett vetenskaplig samlingsnamn för de djur som simmar i havet. Ordet myntades av Ernst Heackel och beskriver väl den verksamhet som Sveriges nya provtagnings och forskningsfartyg kommer att ha.

Neptunus - En havsgud i romersk mytologi som var gud över värdshavens och sjöarnas och flodernas, källornas och regnets gud.

Njord - Havsguden i nordisk mytologi. En gud som tillbetts av fiskare och kustfolk. Passar väl på ett stort modernt forskningsfartyg. Tidigare svenska isbrytaren Njord verkar ha bytt namn. Njord var i asatron havets, vädret, rikedomens, handelns, sjöfarten och fiskets gud. Således kan han ses som beskyddare över båda de huvudområden som SLU respektive SMHI kommer bedriva forskning inom ombord på fartyget. Namnet som har en historisk regional koppling till fartygets operationsområde och kommer att verka som en en förenade faktor för forskning inom svenskt maritimt territorium. Namnet signalerar att det nya forskningsfartyget ska verka som en kraft i arbetet med att förbättra fiskbeståndet och den övergripande kvaliteten i haven som omger Sverige.

Occano - Det betyder "hav" på interlingua och är samtidigt ett vackert ord.

Ocelli - För att hedra vårt tidigare fartyg Argos. I mytologin var Argos allseende med hundra ögon. Hera bevarade Argos ögon på påfågels stjärtfjädrar. Dessa ögon kallas Ocelli. Vi håller ett öga på havet med vårt, fortfarande, allseende fartyg.

Oculus Maritima - Havets "öga" i bemärkelsen övervakning och datainsamling av miljötillstånd och förändringar i havs/kustmiljö.

Okeanos - Har vetenskaplig koppling till ämnet om nyfikna undersöker närmare. Okeanos har också typisk fartygskaraktär men ej geografisk knytning.

Pontos - Var en havsgudomlighet i den grekiska mytologiniska mytologin som förkroppsligade själva havet. Han var son till Gaia (Jorden) och Aither (Luften).

Ran - Ett vackert och kraftfullt kvinnonamn med anknytning till havet och svensk historia via mytologin.

Scientia - Betyder kunskap, vetande på latin.

Sirius - Namnet kommer från Tintin Rackham den rödes skatt. Och namnet var på en trålare.

Spektra - Specere betyder att skåda, att betrakta är grunden för all forskning. Spektra anspelar också på att vi tolkar och värderar det vi ser utifrån olika synvinklar, varför det skulle passa ett forskningsfartyg.

Svea - Ett kort och bra namn som används som symbol för Sverige. Svea är ett kvinnonamn med svenskt ursprung och sedan slutet av 1600-talet, i form av Moder Svea, använt som en symbol för landet Sverige. Moder Svea brukar framställas som en kraftig sköldmö, oftast med ett eller två lejon. Symbolen är vanligt förekommande, den finns till exempel som staty på riksdagshuset. Regering har gett i uppdrag åt SLU att bygga det nya forskningsfartyget som en resurs för Svea rikes miljöövervakning och havsforskning. Skeppet bör därför heta Svea - allas vårt moderskepp!

Vega - Visar på den långa traditionen som Sverige har inom polarupptäckter samt forskning. Efter forskningsfartyget Vega som passerade Nordostpassagen 1878-1880. Expeditionen anses vara bland de främsta svenska vetenskapliga framgångarna. Vad vore bättre än att följa upp samma namn.

Victoria - Namnet betyder segergudinnan. Kronprinsessan Victoria brinner för frågor om våra hav och sjöar. Kronprinsessan är ambassadör för FNs globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Kronprinsessan är därmed en av 16 ambassadörer i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group vars uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling. Kronprinsessan har ett särskilt fokus på hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser. Fiskeriforskningsfartyget och Kronprinsessan strävar därför mot samma mål. Med kunskap och engagemang deltar Victoria i detta arbete och hon kan bidra till att lyfta fram svensk kapacitet i ett internationellt sammanhang. Hon utgör en självklar och önskvärd företrädare för det uppdrag som fartyget ska genomföra och därför bör fartyget bära Kronprinsessans namn: Victoria!

Zostera - Släktnamnet för ålgräs som bildar ålgräsängar som har en unik ekologisk roll i svenska hav och är viktiga livsmiljöer för många djur och växter i våra kustvatten.

Ägir - Vad passar bättre som namn på en båt som ska användas till att undersöka havet än Ägir, namnet på den jätte inom den nordiska mytologin som styr över havet? Själva namnet Ägir betyder dessutom hav och ger, i min åsikt, båten ett nordiskt klingande namn.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt