Fordon

Sydafrika hoppar av Militairbus

A400M står ännu på marken
A400M står ännu på marken

Sydafrika har fått nog av förseningar och fördyringar. Nu hoppar landet av beställningen av Europas militära transportplan A400M, lättsamt kallat Militairbus.

Publicerad

Utvecklingen av det militära transportplanet Airbus A400M är omkring två år försenat. Orsaken till förseningen är att motorleverantören, Europrop International, inte får de beställda motorerna att fungera ihop med planet.

Planet har därför ännu inte gjort sin första provflygning. Den väntas dock bli av någon av de närmaste veckorna.

Turbopropmotorer finns att köpa från andra tillverkare, men i projektet med det europeiska transportplanet ingick att utveckla en egen motor. Det arbetet var svårare än beräknat, trots deltagande från så erfarna motortillverkare som Rolls-Royce och MTU.

I våras hotade flera europeiska länder att annullera sina beställningar, något som var möjligt utifrån den ursprungliga kontraktskrivningen.

Men efter ingripande från franska och tyska regeringarna beslöts att Airbus skulle få året ut på sig att få planet flygdugligt. Leveranserna ska börja 2013 i stället för 2010.

Än så länge står Natoländerna i Europa fast vid sina ursprungliga beställningar. Men Sydafrika känner sig inte lika bundet till projektet, och ser sig nu om efter andra leverantörer.

Därmed går Airbus miste om en order värd 35 miljarder kronor. Totalt finns i orderboken nu 184 beställningar. Hela Militairbusäventyret ser ut att bli en förlustaffär för EADS, moderbolaget där Airbus ingår.