Studie: Så mycket el drar mass-elbilismen

2018-01-18 07:01  
Foto: GE

Elfordonen kommer på bred front och om 20 år förväntas stora delar av västvärldens bilar att vara elektrifierade. Men trots ökningen kommer energibolagen inte ha några problem att tillgodose el-efterfrågan. Det framgår i en ny rapport.

Framtiden för elbilar är hett diskuterad. Hur långt klarar de av att köra, hur ”bra” för miljön är de egentligen – och kommer infrastruktur och kraftbolag kunna leverera tillräckligt med energi? Det är bara några av frågorna.

Debatten lär fortgå, men på den sistnämnda frågeställningen har nu en undersökning i varje fall gett ett svar.

Bakom studien, som här fokuserar på den tyska marknaden, står brittiska analysföretaget Aurora Energy Research. I deras genomgång förutsätts penetrationen av elbilar ha nått 40 procent år 2035. Men trots den snabba elektrifieringen av bilflottan – har inte energisektorn några problem att absorbera behovet.

Enligt rapporten kommer bilarna om 18 år kräva 31 terawattimmar – vilket är en ökning på fem procent jämfört med dagens nivå. En ökning som är förhållandevis enkel att hantera enligt Aurora.

– E-mobiliteten kommer vara det mest ekonomiska valet, och dess påverkan på den tyska energimarknaden kommer vara blygsam. Vi kan inte se något hot om markant höjda elpriser för varken privatpersoner eller industri, säger Benjamin Merle, en av författarna till studien, i en kommentar till Reuters.

Läs mer: Ny studie: Lönsamt med elbil som taxi

Tyskland har i dag över 45 miljoner personbilar rullandes ute på vägarna. Och de senaste officiella siffrorna, årsskiftet 2017, visar att endast 0,1 procent av bilparken var eldriven. Men förnyelsen går snabbt. Nära tio procent av bilarna byts årligen ut och i takt med att batteripriset sjunker – ökar andelen elbilar. Inom kort kommer ekonomin i att köpa och köra elbil vara mer fördelaktig än att investera i en konventionellt förbränningsmotordriven bil.

Och även om energi inte framställs utsläppsfritt – räknar man med att batteribilar kommer att släppa ut 40 procent mindre koldioxid 2035 än vad fossilbränsledrivna gör. Detta under förutsättning att effektiviteten förbättras avsevärt i de senare.

Vidare tar rapporten fasta på att bättre batterier kommer garantera att räckvidden räcker för konsumenter, samt att infrastrukturen byggs i takt med efterfrågan.

Aurora skriver att man förväntar sig att elpriserna kommer stiga i Tyskland, men detta på grund av att billig kärnkraft försvinner och att dyrare kolkraft måste sättas in för att hålla kapaciteten. Runt 65 euro räknar man med att en megawattimme kommer kosta 2035.

En stor vinnare på elektrifieringen av fordonsflottan att vara kraftbolagen. I studien anger man att en trolig ökning av rörelseresultatet kommer ligga på mellan 500 och 700 miljoner euro.

Intresserad av ämnet? Aurora Energy Research har ett inspelat seminarium man kan lyssna på, observera att det är på tyska.

Felix Björklund

Mer om: Elbilar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt