Fordon

Sex bilprogram blir fem

Mer pengar och enklare struktur. Nu klarnar konturerna kring statens nya forskningsstöd till fordonsindustrin. I stället för sex program med lika många avtal blir från och med årsskiftet fem program och ett enda avtal.

Publicerad

- Den nya strukturen gör att det blir lättare att få överblick över forskningen, säger Magnus Blinge, chef för enheten för transport på Vinnova.

- Styrelsen kommer också att få mer inflytande över hur forskningen läggs upp.

Tidigare har staten skjutit till 370 miljoner kronor om året och industrin lika mycket. Fullt utbyggt ska det nya avtalet ge 450 miljoner kronor om året från staten.

Den statligt stödda forskningen kommer bland annat att knytas till universitetens och högskolornas doktorandutbildningar.

Två tredjedelar ska rikta sig mot energi och miljö, en tredjedel mot trafiksäkerhet.

Varje program kommer att ha ett programråd och en programledare. Ett gemensamt kansli inrättas hos statliga Vinnova.

Det nya kansliet ersätter det nuvarande kansliet för Programrådet för fordonsforskning (PFF). Förutom Naturvårdsverket blir parterna desamma (se faktaruta).

Hela satsningen leds av en ordförande och en styrelse, som utses av näringsdepartementet.

Varken ordförande eller styrelse är ännu utsedda. Hur stödpengarna ska fördelas inom de nya programmen är inte heller klart.

De nuvarande sex programmen:

• Fordonsforskningsprogrammet – inriktat på säkerhet, miljö och kostnad/kvalitet.

• Gröna bil-programmet - miljöanpassad fordonsteknik.

• Intelligenta säkerhetssystem (IVSS) - aktiva säkerhetssystem.

• Emssionsforskningsprogrammet (Emfo) - forskning kring utsläpp.

• Kommunikationsprogrammet (ICT) - fordons-IT, telematik och fordonselektronik.

• Mera-programmet - utveckling av ny produktionsteknik.

Fem program efter årsskiftet:

• Energi och miljö –till exempel utveckling av elektriska drivlinor. Energimyndigheten är ansvarig för programmet.

• Fordons- och trafiksäkerhet – hur man ska bygga säkrare bilar, med aktiva säkerhetssystem. Vägverket är ansvarigt.

• Transporteffektivitet – hur man i framtiden ska bli bättre på att organisera transporter av människor och varor. Vinnova håller i programmet.

• Fordonsutveckling - efterföljaren till ICT, fordons-IT, telematik och fordonselektronik. Vinnova håller i programmet.

• Produktions- och materialteknik - efterföljaren till Mera-programmet, utveckling av ny produktionsteknik och nya material. Vinnova håller i programmet.

PFF

PFF (Programrådet För Fordonsforskning) etablerades 1994 med syfte att underlätta samverkan mellan fordonsindustrin och staten.

Parter i PFF är AB Volvo, Fordonskomponentgruppen AB, Saab Automobile, Scania, Volvo personvagnar, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vinnova och Vägverket.

Programrådet leds idag av den oberoende ordföranden Lennart Lübeck, tidigare departementsråd, statssekreterare, vd för Industrifonden och Rymdbolaget. Han är i dag ledamot i ett flertal styrelser och ordförande ibland annat Rymdbolaget.