FORDON

Se tysta planet flyga för första gången

Forskare vid MIT har tillverkat ett plan utan rörliga delar.
Forskare vid MIT har tillverkat ett plan utan rörliga delar.
Ritning av MIT:s flygplan som klarar sig utan propeller eller motor. Foto: MIT Electric Aircraft Initiative
Ritning av MIT:s flygplan som klarar sig utan propeller eller motor. Foto: MIT Electric Aircraft Initiative

Inspirerade av Star Trek har MIT-forskare fått ett plan att flyga - helt utan motor, propeller eller turbin. Vi kan därmed vara ett steg närmare ett bränsleffektivare flyg.

Publicerad

(Uppdaterad)

Planet som har utvecklats av forskare vid MIT har nu klarat att flyga en sträcka på 60 meter, på en halv meters höjd. Det låter kanske inte mycket för världen. Men planet har inga rörliga delar i sitt framdrivningssystem, varken motor, turbiner eller propellrar. Därmed är försöket något unikt.

– Detta kan öppna upp för nya och outvecklade möjligheter för tystare och mekaniskt enklare flygplan utan förbränningsutsläpp, säger Steven Barrett, docent i flygteknik och astronautik vid MIT i ett uttalande till MIT News.

Enligt Steven Barrett har forskargruppen bakom planet delvis inspirerats av film- och tv-serien Star Trek, där farkoster kunde ta sig fram helt ljudlöst och utan rörliga delar.

– Det fick mig att tänka på att planen på lång sikt inte ska ha propellrar eller turbiner. De borde vara mer som skyttlarna i Star Trek och bara ha en blå glöd och glida tyst, säger Steven Barrett.

Därför behöver planet ingen motor

För att flyga tar MIT-planet hjälp av något som kallas jonvind. Ett elektriskt fält genererar laddade kvävejoner ombord på planet, vilket ger planet tillräckligt mycket drivkraft för att det ska kunna flyga. Därmed behöver det inget bränsle, och färden blir helt tyst.

Planet som användes i försöket väger omkring 2,5 kilo och har en vingbredd på 5 meter. Tunna trådar i de främre delarna av vingen agerar positivt laddade elektroder. Tjockare trådar längs vingens bakre del agerar negativt laddade elektroder. Inuti prototypen finns litium-polymerbatterier och en omvandlare för ström som kan producera runt 500W, som gör trådarna positivt laddade.

När trådarna laddas attraherar de och avlägsnar negativ laddade elektroner från omgivande luftmolekyler. Luftmolekylerna som blir kvar joniseras och attraheras till de negativt laddade elektroderna på planets baksida, då skapas ett tryck som driver planet framåt, förklarar MIT News.

Visar att det omöjliga är möjligt

– Det är tydligt att det här är i ett väldigt tidigt skede, men gruppen vid MIT har gjort något som vi inte visste var möjligt tidigare, att använda accelererad joniserad gas för att driva ett flygplan, säger Guy Gratton, rymdingenjör och gästprofessor vid Cranfield University, i en kommentar till brittiska The Guardian.

Till en början kan tekniken ge tystare drönare. Men Steven Barrett ser också en möjlighet att det lite längre fram kan byggas hybridplan som kombinerar jonvind med konventionell teknik för att ge en mer bränsleffektiv flygning.

MIT-forskarna vill nu förbättra planets utformning, bland annat för att få det att tillverka mer jonvind med lägre spänning.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Se planet flyga:

Se planet krascha: