Fordon

Saab-advokatens minneslucka kostar 15 miljoner

Guy Lofalk säger att han inte minns samtalet mellan honom och Scanminings vd. Tingsrätten väljer dock att tro på vd:ns ord. Foto: Scanpix
Guy Lofalk säger att han inte minns samtalet mellan honom och Scanminings vd. Tingsrätten väljer dock att tro på vd:ns ord. Foto: Scanpix

Advokaten som gjort sig känd som Saabs rekonstruktör får bassning i domstolen. Advokatens minneslucka kostar klienten 15 miljoner kronor. Det fastslår tingsrätten i en färsk dom.

Publicerad

Guy Lofalk har den senaste tiden gjort sig känd som krisbolaget Saabs rekonstruktör.

Denna historia hör dock till ett helt annat konkursärende som startade 2007, en orolig tid för Blaikengruvan, ett helägt bolag till moderbolaget Scanmining som tidigare var noterat på den Nordiska listan.

Affärsmodellen för dotterbolaget Blakiengruvan var att utvinna zink och så kallad blyslig som sedan såldes vidare till modern, som i sin tur sålde det vidare till ett externt smältverk.

2006 stötte Blaikengruvan på stora tekniska problem som kraftigt påverkade produktionen. Ett år senare var den finansiella situationen i både dotter- och moderbolaget så pass ansträngd att företagsledningen tvingades ansöka om rekonstruktion.

Tingsrätten i Lycksele beviljade rekonstruktionen. Till rekonstruktör utsågs advokat Guy Lofalk.

En rekonstruktörs uppgift är att i bästa fall få bolaget på fötter. I värsta fall ska åtminstone aktieägare och andra intressenter får betalt för fordringar.

Bolaget Kinj Schakt drabbades hårt av Blaikengruvans ansträngda betalningsförmåga. Till följd fick schaktbolaget inte betalt för fordringar på drygt 11 miljoner kronor.

Efter det intog Kinj Schakt en annan strategi med större framgång.

Nu har tingsrätten beslutat att om det finns några pengar kvar i Blaikengruvan så ska Kinj Schakt få en stor del av dem. Närmare 14 miljoner kronor för att vara exakt. Detta enligt den så kallad superförmånsrätten som finns kodifierad den 10 paragrafen fjärde punkten i förmånsrättslagen.

I den delen av lagen framkommer att gäldenären, det vill säga schaktbolaget i det här fallet, har allmän förmånsrätt om rekonstruktören samtyckt till en sådan överenskommelse.

Huruvida Guy Lofalk samtyckt till en sådan överenskommelse eller ej var den fråga Lycksele tingsrätt nyligen tog ställning till.

Efter att rekonstruktionen inletts ville moderbolaget Scanminings vd ingå en ny överenskommelse med schaktbolaget för att möjligen blåsa liv i gruvbolaget. Eftersom Blakiengruvan var under rekonstruktion behövde hon inhämta Guy Lofalks tillstånd.

Detta inhämtades enligt vd:n genom telefonsamtal med Guy Lofalk som det finns minnesanteckningar från. Där framkommer det att ”superprioritet utlovats”.

Men i tingsrätten hävdar Guy Lofalk att han inte minns samtalet. Han kan heller inte försäkra tingsrätten om han använt uttrycket superprioritet eller superförmånsrätt i samtalet han inte minns.

Vd:n har dock hävdat att hon vid tillfället för telefonsamtalet inte ens kände till vad begreppet superförmånsrätt innebar.

”Det saknas anledning att tro att [vd:n], som saknar intresse i saken, skulle se någon anledning att lämna en felaktig uppgift om vad hon antecknat efter telefonsamtalet”, skriver tingsrätten i sin dom.

Det som Guy Lofalk säger sig inte minnas ger därför Kinj Schakt förmånsrätt på närmare 14 miljoner kronor. Dessutom måste Blakiengruvan stå för rättengångskostnaderna för just den här frågan på drygt 850 000 kronor.

Affärsvärlden har utan framgång sökt Guy Lofalk för en kommentar.