Fordon

Så ska Alliansen få fler att köra klimatsmart

Alliansens partiledare fr v Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) gör ett verksamhetsbesök hos Stena Line och håller pressträff om nya förslag för en bättre miljöpolitik. Foto: Adam Ihse / TT
Alliansens partiledare fr v Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) gör ett verksamhetsbesök hos Stena Line och håller pressträff om nya förslag för en bättre miljöpolitik. Foto: Adam Ihse / TT

Bygg ut dagens bonus-malussystem för att få lägre utsläpp och skrota flygskatten – det går Allianspartierna ut med nu i sin klimatpolitik.

Publicerad

Allianspartierna vill bygga ut dagens bonus-malussystem för att få fler bilister att köpa en bil med låga utsläpp. De vill också skrota den nyss införda flygskatten och i stället införa krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle för flyget.

Efter sommarens många bränder, torka och hetta presenterar Alliansens partiledare ett gemensamt miljö- och klimatprogram.

– Vi måste kunna förena lägre utsläpp i Sverige med att vara ett föredöme i världen och med fortsatt tillväxt i ekonomin. De tre kraven vill vi ställa på våra åtgärder, säger Moderatledaren Ulf Kristersson.

Fokus på transporter

Många av förslagen handlar om transportsektorn, som står för en tredjedel av de samlade svenska växthusgasutsläppen. Bland annat föreslås en utveckling av det nuvarande bonus-malussystemet, som gynnar bilar med låga utsläpp.

– Vi måste göra det enklare för människor att göra gröna val, säger Centerledaren Annie Lööf.

Alliansen protesterade högljutt när regeringen införde flygskatten i våras, och de står fast vid att de anser att skatten är ineffektiv.

– Det är utsläppen vi ska bekämpa, inte resandet i sig, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.

– Vi ska inte sluta flyga, men vi ska flyga grönare.

Mer förnybart i tanken

Istället föreslås krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle för flyget och att klimatstyrande start- och landningsavgifter införs för att premiera dem som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.

Ett annat förslag är att bygga fler laddstationer för elbilar och tankstationer för vätgas till bränsleceller för att det ska vara möjligt att ladda och tanka fossilfritt i hela landet.

– Då kan vi möjliggöra användning av bilen, vi byter ut det som finns i tanken, säger Annie Lööf.

För att även få med sjöfarten i klimatomställningen i större omfattning föreslås att även mindre fartyg som drivs med förnybar el ska få minskad skatt. I dag gäller det enbart större fartyg.

Oklar prislapp

Än så länge finns ingen prislapp på vad förslagen kostar och enligt Ulf Kristersson kommer det också att bero på i vilken utsträckning konsumenter och företag väljer att utnyttja de olika åtgärderna.

– Vi använder mycket styrmedel – den som gör rätt ska beskattas mindre och få stimulans, medan den som gör fel ska betala mer för det. Det viktiga är inte vad det kostar på kort sikt, utan vilken effekt det har på klimatet, säger Kristersson.